CONREUS HORTÍCOLES | 16/11/2004  Ruralcat

Interreg III França-Espanya: "Control i prevenció dels virus que transmet Bemisia tabaci"

El projecte INTERREG III-A França/Espanya s¿acosta a la seva recta final (finalitzarà l¿abril de 2005) després de més de tres anys de feina. El seu objectiu principal ha estat controlar la proliferació dels virus que transmet la mosca blanca Bemisia tabaci per tal de mantenir el potencial hortícola d'aquestes dues zones.

Interreg III França-Espanya és confinançat per la Unió Europea. Foto: Adult de Bemisia Tabaci

Interreg III França-Espanya és confinançat per la Unió Europea. Foto: Adult de Bemisia Tabaci

El Servei de Sanitat Vegetal del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP), l'Institut de Recerca i de Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), les Agrupacions de Defensa Vegetal de la Selva i del Baix Maresme i diverses institucions del sud de França, participen conjuntament en aquest projecte de caràcter europeu. Interreg III França-Espanya és confinançat per la Unió Europea, concretament pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder), que ha aportat el 50% de 1.205.000¿, el pressupost total del projecte. D¿altra banda, la Cambra d'Agricultura del Rosselló n¿és el cap de fila. El projecte pretén estudiar bé l'epidemiologia i els sistemes per controlar l'insecte vector Bemisia tabaci i les virosis que transmet, establir una vigilància estricta de les plantacions a les 2 regions, assessorar els agricultors de les mesures escaients per a controlar-les i, en definitiva, evitar que aquestes malalties s'estenguin pel territori i posin en perill el manteniment de l¿horticultura.

Mosca blanca

L¿insecte Bemisia tabaci forma part de la família d¿insectes anomenats popularment mosques blanques. És una plaga important en conreus hortícoles i, a més, transmissora de diversos virus que poden afectar greument als conreus d'horta. A Múrcia i Almeria, un dels virus que transmet és l¿anomenat Virus de la cullera del tomàquet (TYCLV), que ha arribat a causar pèrdues superiors al 50% en la producció de tomàquet. En l'actualitat, per controlar les poblacions de Bemisia tabaci s'ha de tenir en compte que agafa amb molta facilitat resistències als productes insecticides, i només una producció raonable permet controlar aquest insecte. A Catalunya, a principis dels anys noranta es van detectar ja algunes poblacions de Bemisia tabaci a les comarques de Barcelona. Es van realitzar alguns estudis sobre la presència d'aquest insecte en conreus de tomàquet. L'any 2000, després de detectar-se la presència de Bemisia a les comarques de Lleida i Girona, a més de les de Barcelona, es va fer una amplia prospecció per avaluar la presència de virus tramesos per aquesta mosca blanca, i es van trobar diverses parcel·les de tomaqueres infectades pel virus de la cullera del tomàquet. Com a conseqüència la Generalitat va declarar la presència oficial a Catalunya del virus de la cullera i es va fer una àmplia campanya informativa.