AJUTS | 27/01/2020  Ruralcat

S’han presentat 419 sol·licituds d’ajuts Leader corresponents al 2019

El Departament d’Agricultura impulsa la diversificació econòmica de les zones rurals Leader 2014-2020 amb una nova convocatòria d’ajuts, cinquena d’aquest període de programació.

L'objectiu dels ajuts és fomentar la realització d’inversions que generin activitat econòmica en les zones rurals

L'objectiu dels ajuts és fomentar la realització d’inversions que generin activitat econòmica en les zones rurals

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) va publicar al mes de desembre la convocatòria dels ajuts destinats a l’aplicació del desenvolupament local participatiu Leader, en el marc de la operació 19.2 del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDR) 2014-2020, corresponents a l’any 2019. El termini de presentació de sol·licituds va finalitzar el passat 15 de gener de 2020.

Cal remarcar l’èxit de projectes presentats en aquesta convocatòria, amb 419 sol·licituds, que han demanat ajut per a realitzar inversions em les zones Leader de Catalunya. Amb els projectes d'inversió que es fomentaran està previst generar una inversió de més de 23.000.000 euros en els territoris rurals Leader de Catalunya, amb l'execució de més de 250 projectes que comportaran la creació de més de 200 llocs de treball i la consolidació d'uns 1.000 més de manera directa.

L’objectiu principal d’aquests ajuts és fomentar la realització d’inversions que generin activitat econòmica en les zones rurals, la creació i/o manteniment de llocs de treball, principalment de dones i joves. Estan adreçats fonamentalment a actuacions per a la millora dels processos de transformació i comercialització dels productes agraris, la creació i desenvolupament de microempreses i pymes, el foment d’activitats turístiques, i la conservació i millora del patrimoni rural.

Els ajuts destinats a aquesta cinquena convocatòria 2014-2020, per un import total de 7.666.666 euros, tenen caràcter de cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), i aniran a càrrec d'una partida pressupostària del Departament, dotada amb un import màxim de 4.370.000 euros per a l’any 2020, la qual cosa suposa el 57% del finançament d’aquests ajuts. La resta, 3.296.666 euros, anirà a càrrec del FEADER, el que representa el 43% del finançament.

Per a aquesta convocatòria la dotació pressupostària és la següent:

La gestió dels ajuts serà exercida amb la col·laboració dels grups d’acció local seleccionats pel Departament per a aplicar el desenvolupament local participatiu Leader en les zones rurals de Catalunya.

Font: DARP

 

.