ALIMENTACIÓ | 05/03/2014  DAAM

El Govern destina 768.000 euros a potenciar el consum de fruita i hortalisses a les escoles

La subvenció que rebrà Afrucat beneficiarà a 170.870 alumnes. Aquest curs, 1.354 centres educatius s'han adherit al Pla de consum de fruita a les escoles

fruites i verdures

El Govern ha aprovat atorgar una subvenció a l’Associació Empresarial de Fruita de Catalunya (AFRUCAT) per un import 768.336 euros per sufragar la despesa corresponent a la distribució de fruites i hortalisses als 1.354 centres educatius adherits al Pla de consum de fruita a les escoles del curs escolar 2013-2014 durant alguns mesos corresponents a l’any 2014 (de març a juny).

D’aquests 768.336 euros, 384.168 van a càrrec del pressupost del Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEAGA) i 384.168 euros a càrrec del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Aquesta campanya té com a objectiu contribuir a promoure hàbits alimentaris saludables entre els escolars. El consum de fruita entre els infants és més baix del que seria recomanable. La mitjana de consum de fruita està actualment en uns 200 grams per persona i dia quan la recomanació és que se situï entre 400 i 600 grams per persona i dia.

El pla consisteix en el subministrament gratuït als centres educatius de fruites i hortalisses fresques per al seu consum dins del recinte escolar. Per augmentar realment el consum s’ha triat com a moment de consum l’esmorzar o el berenar, atès que la majoria dels menús escolars ja inclouen fruita 3 o 4 vegades a la setmana.