PROJECTE LEGISLACIÓ | 01/11/2004  Ruralcat

Projecte de renovació de la Llei de Cambres Agràries

El Consell de Ministres ha acordat sol·licitar dictamen al Consell d'Estat sobre el Projecte que deroga la llei 23/1986, per la qual s'establien les bases del règim jurídic de les Cambres Agràries.

Ho ha fet tenint en compte que, en el termini màxim de tres anys, s'establirà un nou sistema per a la determinació de la representativitat de les organitzacions professionals agràries. Fins llavors, es tindran en compte els resultats de les últimes eleccions per escollir els membres de Cambres Agràries d'àmbit provincial. En conseqüència, seguiran mantenint la consideració de més representatives, les organitzacions professionals d'agricultors i ramaders que en l'actualitat l'ostenten davant l'Administració General de l'Estat. La derogació de la Llei de Cambres ha estat demanada per la majoria de les Comunitats Autònomes. Aquesta petició ha estat atesa per part del Govern, que en l'Avantprojecte concedeix llibertat a les CC.AA. perquè estableixin el règim de representativitat que estimin més oportú i d'acord amb les peculiaritats del seu territori.