AJUTS | 12/03/2014  RuralCat/DAAM

El DAAM convoca els ajuts associats al Contracte Global d'Explotació

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha convocat els ajuts associats al Contracte Global d'Explotació (CGE) per a l'any 2014, per l'ORDRE AAM/55/2014, de 25 de febrer (DOGC Núm. 6579 - 11.3.2014)

Per tant, en el context actual de transició entre l’actual període de programació de Desenvolupament Rural (2007-2013), on moltes de les línies pressupostades ja han estat gairebé executades, i el disseny del següent període (2014-2020), el DAAM aposta per continuar donant suport a les explotacions agràries catalanes amb aquest ajuts, destinats a fomentar la professionalització del sector, així com els mètodes de producció agrícola sostenibles i de protecció del medi ambient.

Les línies d’ajut associades al CGE en aquesta convocatòria 2014 són les següents:

Procediment general:

 • Instal·lació de joves agricultors
 • Diversificació cap a activitats no agrícoles


Procediment abreujat:

 • Pràctiques agroambientals
 • Foment de la ramaderia ecològica
 • Indemnització compensatòria en zones de muntanya i indemnització compensatòria en zones desfavorides fora de les de muntanya


Com a novetats més importants, destacar que la línia de primera instal•lació de joves agricultors es convoca limitada a certs casos i només per aquells casos on la no inclusió implicaria perdre el dret a instal·lar-se amb ajut.


Pel que fa a la línia de diversificació cap a activitats no agrícoles, el Departament continua apostant per obrir-la encara més generalitzant les activitats d’agroturisme a la resta d’allotjaments rurals sempre que es realitzin dins de l’àmbit de l’explotació i els beneficiaris compleixin els requisits de la convocatòria.

En relació a les mesures agroambientals, l’Ordre del CGE 2014 preveu convocar una pròrroga dels ajuts per a 2014. Aquesta pròrroga és voluntària, i s’hi poden acollir aquells beneficiaris que en la convocatòria 2013 van finalitzar o prorrogar satisfactòriament els compromisos de les respectives mesures.

Així, per a aquells beneficiaris que encara estiguin dins del període de compromís quinquennal se’ls permet la renovació i als que l’haguessin finalitzat i compleixin el requisit esmentat en el paràgraf anterior poden acollir-se novament als ajuts a través d’una pròrroga voluntària.

Les línies per a les quals es preveu la renovació de compromisos o la pròrroga voluntària són les següents:

 • Producció integrada
 • Agricultura racional i de conservació en el conreu de la fruita de closca
 • Sistemes alternatius a la lluita química per al conreu de la vinya
 • Lluita contra l’erosió en mitjans fràgils de conreus llenyosos en terrasses i manteniment del paisatge
 • Apicultura per a la millora de la biodiversitat en zones fràgils
 • Gestió de les zones humides incloses en el conveni RAMSAR, excepte la subactuació de retirada de la palla
 • Millora dels hàbitats esteparis de la Plana Agrícola de Xarxa Natura 2000
 • Conservació i millora de races autòctones per a les races: ase català, cavall pirinenc català, vaca de l’Albera, vaca pallaresa, i ovella aranesa.


Igualment, també es preveu una pròrroga dels ajuts per al foment de la ramaderia ecològica.

En les mesures que es relacionen a continuació, totes elles definides com a nous reptes en la revisió mèdica de la Política Agrària Comuna (PAC), es preveu també la convocatòria per a nous sol·licitants, atès que encara existeix pressupost FEADER disponible que cal executar abans del tancament del PDR 2007-2013:

 • Agricultura ecològica
 • Millora i foment de prats o pastures naturals en zones de muntanya
 • Millora de pastures en zones de muntanya per a la protecció del paisatge i la biodiversitat


Els ajuts que preveu aquesta ordre estan cofinançats pel DAAM i pel Fons Europeu Agrícola per al Desenvolupament Rural (FEADER).