AJUTS | 13/03/2014  Ruralcat

Publicada l'Ordre de pagament únic per a la campanya 2014

L'Ordre estableix el procediment per a la tramitació de l'ajut de pagament únic i altres règims d'ajuts comunitaris en agricultura i ramaderia. Uns 55.000 titulars podran tramitar ajuts comunitaris per valor de 270 milions d'euros

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha publicat l’ ORDRE AAM/52/2014, de 24 de febrer, per la qual s'estableix el procediment per a la tramitació de l'ajut de pagament únic i altres règims d'ajuts comunitaris en agricultura i ramaderia per a la campanya 2014, i es convoquen els ajuts corresponents amb les seves bases (DOGC Núm. 6578 - 10.3.2014).

Aquesta Ordre té per objecte establir les disposicions d’aplicació a Catalunya de determinats règims d’ajuts comunitaris adreçats al sector agrari i convocar per a la campanya 2014, els ajuts següents:

 • Pagament únic
 • Ajut als fruits de closca
 • Ajut al foment d’activitats agrícoles beneficioses per al medi ambient en el sector dels fruits de closca
 • Ajut al foment de la qualitat dels llegums
 • Prima per vaca alletant i complementària per vaca alletant
 • Ajut per a la millora de la qualitat de la carn de boví
 • Ajut per a compensar els desavantatges específics que afecten les explotacions que mantenen vaques alletants
 • Ajut per a compensar els desavantatges específics que afecten les explotacions de vaquí de llet
 • Ajut per a la millora de la qualitat de la llet i dels productes lactis de vaca
 • Ajut per a la millora de la qualitat de les produccions d’oví i cabrum
 • Ajut per a compensar els desavantatges específics que afecten les explotacions d’oví
 • Ajut per a compensar els desavantatges específics que afecten les explotacions de cabrum


Es tracta d’ajuts finançats al 100% amb fons europeu, que tenen com a objectiu fonamental el suport a la renda i garantir la viabilitat econòmica de les explotacions a llarg termini, contribuint, així, a evitar l’abandonament de les terres i de l’activitat agrària, el despoblament del medi rural, i a fomentar l’equilibri territorial i l’obtenció i subministrament d’aliments a la població.

Les persones agricultores que vulguin sol·licitar aquests ajuts han de presentar una sol·licitud única i acreditar, si s’escau, que reuneixen els requisits exigits. L’esmentada sol·licitud única s’ha de realitzar a través de la Declaració Única Agrària (DUN) durant el període comprès entre el 17 de febrer i el 15 de maig de 2014.

Aquests ajuts suposen uns pagaments de més de 270 milions d'euros per al sector agrari català i en són beneficiàries unes 55.000 persones.

Aquesta campanya és la darrera abans del nou període d’ajuts en el marc de la Política Agrària Comuna (PAC) 2014-2020, essent aquest 2014 un any de transició necessari per a l’inici, l’1 de gener del 2015, del nou període amb totals garanties.