| 25/10/2004  Ruralcat

Evolució de les corbes de vol dels lepidòpters plaga de la zona fructícola de Lleida 2003