REG | 18/03/2014  RuralCat/DAAM

L'Oficina del Regant dóna suport a més de 1.400 activitats durant el 2013

Pel que fa a la formació i transferència tecnològica, des de l'Oficina del Regant s'han dut a terme 50 actuacions, a 25 localitzacions diferents i amb més de 10 empreses col·laboradores. Els assistents han estat 1720 persones

Oficina del Regant

Oficina del Regant

L’Oficina del Regant es va inaugurar l’any 2012, i funciona de manera coordinada amb tècnics del DAAM, professors de l’ECA de Tàrrega, tècnics de l’IRTA i d’Infraestructures.cat. La gestió diària es porta des de l’Oficina del Regant situada a l’ECA de Tàrrega, però es supervisa i s’aproven les actuacions des del Consell Directiu presidit pel Director General de Desenvolupament Rural i pels Directors Generals en matèria d’Agricultura i Innovació Agrària.

La funció que des de l’Oficina del regant es duu a terme amb formació i transferència tecnològica, ha estat quantificada amb un total de 50 actuacions. S’han promogut, directament o col·laborant amb d’altres promotors, a 25 localitzacions diferents i amb més de 10 empreses col·laboradores. Els assistents han estat 1720 persones.

S’ha treballat en la promoció del regadiu i especialment del Segarra Garrigues, participant amb el reg de 4 parcel·les demostratives pilotades pels agricultors, Aigües de Segarra Garrigues, tècnics del DAAM i l’Oficina del Regant. Aquesta estratègia ha comportat l’organització d’activitats dirigides a la promoció de sistemes de reg, la gestió del cultiu i la presentació de resultats obtinguts a les parcel·les.

L’Eina de recomanació de reg de RuralCat, es gestiona des de l’Oficina del Regant, i disposa actualment de 1059 usuaris amb un creixement sostingut del 10 % anual.

El contacte amb el territori es millora amb la participació en un projecte LIFE per a la creació d’un simulador de reg. Es segueixen 14 parcel·les repartides en 7 regadius, de les quals s’obtenen dades per preparar el programa.

Durant el 2014 es seguirà treballant en les línies iniciades durant el 2013, i es reforçarà l’oferta de formació amb la disposició d’un nou curs de reg a distància que s’iniciarà properament.

També es disposarà d’un simulador de reg producte de la participació en un projecte LIFE entre el DAAM, l’IRTA i Bdigital, aquest programa ja estarà disponible el segon semestre per a iniciar proves de contrastació amb estudiants i regants. La formació adreçada a tècnics amb seminaris específics, serà un punt a intensificar durant el 2014.

Els regants seguiran disposant d’un àmplia oferta de jornades, i de l’oferta es millorarà l’informe de recomanació de reg que s’envia a les llistes de distribució de l’Oficina del Regant, i es posarà en marxa un butlletí de l’Oficina del Regant. També es pretén ampliar l’oferta amb nous dossiers tècnics i fitxes tècniques sobre cultius de reg i temes energètics.

Ja estan programades algunes activitats estratègiques com la jornada de Planificació del Reg i la Fertilització i la de Valorització del Regadiu que es celebraran a Mollerussa els dies 21 i 22 de març i la II Trobada de Comunitats de regants que es programa a Girona pel mes de maig.
 

Informació relacionada