R+D | 18/03/2014  RuralCat

La UE inicia un projecte per recuperar el cultiu de lleguminoses a Europa

El projecte LEGATO compta amb 29 socis d'11 països, entre ells Espanya, i un finançament de gairebé cinc milions d'euros. Ha començat al 2014 i està previst que finalitzi al 2017

llegums

Les mongetes, els pèsols, les faves i les llenties són llegums i constitueixen una font rica en proteïnes tant per als humans com per als animals. Malgrat els seus múltiples beneficis, el seu cultiu ha registrat a Europa un declivi constant durant els darrers quaranta anys. Actualment el nostre continent importa prop del 70% dels productes rics en proteïnes que s'utilitzen com a pinso, circumstància que tindrà una importància geopolítica cada vegada més gran tenint en compte l'encariment de les fonts de proteïnes a escala mundial. El projecte LEGATO (Legumes for the Agriculture of Tomorrow) té l’objectiu de resoldre aquesta mancança incrementant la competitivitat dels llegums europeus i promovent la reintroducció, d'una manera sostenible, de les lleguminoses en els sistemes agraris europeus.

LEGATO reuneix institucions científiques i empreses o associacions professionals d’11 països (França, Regne Unit, República Txeca, Espanya, Itàlia, Alemanya, Sèrbia, Portugal, Polònia, Àustria i Suècia). El projecte abordarà mètodes de millora i gestió de les principals lleguminoses a Europa com el pèsol i la fava. S'espera que, a la llarga, la seva tasca incrementi el cultiu de les lleguminoses a la Unió, on actualment representen menys del 2% del terreny cultivat, sent aquest percentatge superior al 10% a la Xina o Amèrica.

L'equip de LEGATO traurà partit a recursos molt complets de genòmica apareguts recentment, com mapes de poblacions, marcadors moleculars i atles d'expressió genètica per a la identificació de candidats gènics. També avaluarà la viabilitat dels mètodes desenvolupats en tasques de filogenètica. L'equip participant vol aprofitar els coneixements sobre la fisiologia de les lleguminoses i les seves interaccions amb altres cultius obtinguts en diversos projectes anteriors de la Unió Europea, com el GLIP (Grain Legumes Integrated Project). A més abordarà les plagues i malalties de les lleguminoses, algunes de les quals s'han estudiat poc fins ara.

L'equip confia que la seva tasca sigui beneficiosa tant per als consumidors com per als agricultors i tenen l'objectiu innegociable que els materials i coneixements tècnics generats en el marc del projecte es posin a disposició de tots els interessats a través d'una xarxa i d’un fòrum. També aspiren a aconseguir una repercussió més generalitzada a través d’un web, fullets i tallers.

Els llegums tenen una importància extrema per a la sostenibilitat a llarg termini de l'agricultura europea. Gràcies a la seva extraordinària capacitat de fixar el nitrogen no precisen de fertilitzants amb aquest element i al diversificar els cultius, permeten utilitzar menys plaguicides. Al seu torn, tot això redueix els costos per als productors i l'estrès biològic per al sòl. A més, les lleguminoses són font de proteïnes valuoses i beneficioses per a la salut perquè les seves llavors tenen un alt contingut en midó de digestió lenta, sucres solubles, fibra, minerals i vitamines.