AJUTS | 24/10/2004  Ruralcat

El DARP abona més de 16 milions d'euros per la prima d¿oví i cabrum de la campanya 2004

El Departament d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca ha iniciat l¿abonament de 16.131.928,80 euros als ramaders catalans derivats del pagament de la totalitat de la prima per a l¿oví i cabrum de la campanya 2004.

Ovelles de llana llarga

Ovelles de llana llarga.
Foto: DARP

L¿objecte d¿aquest ajut consisteix en compensar la pèrdua de renda dels productors com a conseqüència dels preus de mercat dins de l¿establert a l¿Organització Comuna del Mercat (OCM) del sector oví-cabrum.
Pagament per demarcacions
Demarcació Expedients Caps Import (Euros)
Barcelona 650 167.443 4.151.298,11
Girona 546 117.829 2.732.565,82
Lleida 803 259.809 7.122.495,45
Terres de l'Ebre 326 51.622 1.339.919,82
Tarragona 141 34.328 785.649,60
TOTAL 2.466 631.031 16.131.928,80

L'import d'aquest ajut el fixa la Comissió Europea al final de la campanya de comercialització. En aquest sentit, l'import fixat per a ovelles pesades és de 21,00 euros i per a ovelles lleugeres i cabres és de 16,80 euros. Si, a més a més, l'explotació es troba en un municipi catalogat com a zona desfavorida, als anteriors imports se'ls ha de sumar 7 euros per cap.