FORMACIÓ | 07/04/2014  RuralCat/DAAM

Èxit del curs sobre l'Anàlisi de Perill i Punts de Control Crític

Aquest curs pilot, de 20 hores de durada i que anava orientat a responsables de Qualitat d'empreses certificades o en procés de certificació, ha estat molt ben valorat pels alumnes

Font: Els alumnes Seminari pràctic en l'aplicació de l'APPCC. Font DAAM

El passat mes de març va finalitzar a Tàrrega el Seminari pràctic en l’aplicació de l’APPCC (Anàlisi de Perill i Punts de Control Crític).Organitzat conjuntament per l’ECA de l’Empordà i l’ECA de Tàrrega, es tracta d’una experiència pilot en l’oferta formativa de formació contínua adreçada a la indústria alimentària.

La qualitat i la seguretat alimentàries constitueixen, avui en dia, unes de les principals exigències del consumidor, així com una obligació de les administracions públiques i a les indústries del sector agroalimentari. D’aquesta necessitat, en sorgeix l’APPCC.

El curs, de 20 hores de durada i que anava orientat a responsables de Qualitat d’empreses ja certificades o en procés de certificació, es va iniciar amb tres sessions presencials, on es van revisar els diferents requisits de cada una de les normes en base als conceptes clars de l’APPCC. Els alumnes es van repartir en diferents grups de treball, cada un dels quals va haver de plantejar i resoldre un cas pràctic en què aplicar els conceptes adquirits prèviament. Això va implicar el treball en equip fora de les hores del curs dels diferents integrants de cada grup. Els diferents casos pràctics es van exposar en comú en una darrera sessió presencial que va finalitzar amb una avaluació (examen tipus test).

L’avaluació dels assistents ha estat molt positiva. Els coneixements i la professionalitat de la docent, Mercè Sánchez, d’SGS, ha estat un dels aspectes més ben valorats. L’esforç que ha suposat el treball en grup ha estat finalment ben valorat per tot el que ha aportat als implicats.