LEGISLACIÓ | 17/10/2004  Ruralcat

Es modifica el reglament tècnic de control i certificació de plantes de viver de fruiters

El Consell de Ministres va aprovar el passat 15 d'octubre la modificació de Reial decret 929/1995, de 9 de juny, en el que s'aprova el reglament tècnic de control i certificació de plantes de vivers de fruiters.

Una figuera

Amb aquesta modificació s'aconsegueix adaptar el reglament a la legislació comunitària pel que fa a les espècies fruiteres a les quals s'aplica, tant corregint denominacions com introduint espècies noves. Aquesta normativa modifica l'article primer, on s'especifica que s'aplica a la producció, comercialització i importació de plantes de viver dels gèneres i espècies que figuren en l'annex que s'addiciona, que s'utilitzin directa o indirectament per a la producció dels seus fruits, així com els híbrids intergenèrics, interespecífics o intervarietals que puguin tenir la mateixa utilització. S'inclouen també els portaempelts i altres parts de plantes d'altres gèneres o espècies, o els seus híbrids, si s'empelten o han d'empeltar-se en ells materials d'un dels citats gèneres o espècies o els seus híbrids. L'annex que acompanya aquest Reial decret inclou en la llista de gèneres i espècies el castanyer, la figuera i el nabiu.