INNOVACIÓ | 09/04/2014  RuralCat/DAAM

El DAAM resol ajuts per a 68 projectes innovadors i de R+D+I

Als projectes participen 240 empreses, 12 centres o instituts de recerca i 6 universitats. L'objectiu dels ajuts és el desenvolupament de noves tecnologies, productes i processos per fer front al canvi climàtic i donar suport a les energies renovables, la gestió de l'aigua i la biodiversitat

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ha resolt els ajuts al sector agrari, alimentari i forestal per al foment del plantejament i la redacció de projectes de R+D+I i els ajuts per a la realització de projectes pilot innovadors, convocats mitjançant l’Ordre AAM/259/2013, de 18 d’octubre.

Els projectes, que estan destinats al desenvolupament de noves tecnologies, productes i processos per a fer front al canvi climàtic i donar suport a les energies renovables, la gestió de l’aigua i la biodiversitat, es desenvolupen en cooperació amb centres o instituts de recerca i universitats.

Aquests ajuts s’emmarquen dins de l’àmbit dels nous reptes, que la Unió Europea (UE) va introduir com a prioritat dins de les directrius estratègiques comunitàries de desenvolupament rural.

Aquesta línia constitueix una de les eines amb què el DAAM impulsa la innovació en les empreses agràries, agroalimentàries i forestals, en el marc del Pla Estratègic de Recerca, Transferència i Innovació agroalimentària de Catalunya del Govern de la Generalitat. Es pretén fomentar, així, la cooperació entre empreses agràries i forestals i indústries de transformació, centres d’investigació, universitats i d’altres entitats que realitzen activitats de recerca i desenvolupament tecnològic.

Mitjançant aquesta convocatòria, a la qual es van presentar 104 sol·licituds, s’ha aprovat un total de 68 projectes (43 projectes pilot i 25 projectes de plantejament i redacció), per un import total de 1.917.550,39 euros. D’aquest import, 1.456.558,60 euros van destinats a la realització de projectes pilot innovadors i 460.991,79 euros al plantejament de projectes de R+D+I. Aquests ajuts estan cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) en un 75%, d’acord amb el Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2007-2013. L’aportació del Departament suposa el 25% del finançament.

Els 68 projectes aprovats impliquen la participació d’un total de 240 empreses, la qual cosa suposa una mitjana de 3,5 empreses per projecte, i de 12 centres o instituts de recerca i 6 universitats diferents.

Respecte a la distribució territorial, el 32% dels projectes correspon a la demarcació de Girona, el 21% a Barcelona, el 16% a la Catalunya Central, el 13% a Lleida, el 12% al Camp de Tarragona, i el 6% a Terres de l’Ebre.

Pel que fa a la distribució sectorial, els sectors vitivinícola, forestal i càrnic són els que han vist aprovats un major nombre de projectes en la present convocatòria.

Els projectes destinats a mesures de mitigació dels efectes del canvi climàtic i la seva adaptació són els més sol·licitats, amb un 32% dels projectes aprovats, seguits per als de conservació de la biodiversitat (24%) , gestió de l’aigua (19%) i l’eficiència energètica (13%). A la cua queden la transformació de biomassa (6%) i les energies renovables (6%).

Des de l’inici d’aquesta mesura l’any 2008, s’ha impulsat la redacció de 134 projectes de R+D+I i la realització de 57 projectes pilot innovadors. L’import total executat per aquesta línia d’ajuts fins a data d’avui ha estat de 3.509.051 euros.