CANVI CLIMÀTIC | 16/04/2014  IRTA

El projecte internacional RISES-AM estudia el delta de l'Ebre

El projecte de recerca RISES-AM (Resposta de les costes al canvi climàtic: estratègies innovadores per adaptar-se a escenaris extrems) es duu a terme durant un període de tres anys i compta amb un total de dotze socis de sis països diferents, entre els que hi ha destacades universitats i centres de recerca

Font: IRTA

L’objectiu del projecte és analitzar els possibles impactes dels escenaris pessimistes de canvi climàtic a les costes més vulnerables, com ara els deltes, estuaris, ciutats portuàries i illes que es troben a nivell del mar, i proposar mesures innovadores per adaptar-se a aquesta situació. Aquests escenaris impliquen treballar a partir d’un augment de temperatura de 2ºC i una pujada del nivell del mar d’uns 80 cm a finals del present segle, d’acord amb el darrer informe del Panell Internacional d’Experts en Canvi Climàtic (IPCC).

El projecte, liderat per la Universitat Politècnica de Catalunya, té un pressupost total de 5.644.841 €, dels que la Unió Europea n’aporta 4.407.648 €. Compta amb un total de 12 socis de 6 països diferents, entre els que hi ha destacades universitats i centres de recerca, com ara Deltares (Holanda), el Global Climate Forum (Alemanya), el Centre Euro-Mediterrani de Canvi Climàtic (Itàlia) o la Universitat de Southampton (Gran Bretanya).

L’IRTA hi participa mitjançant el Programa d’Ecosistemes Aquàtics, ubicat al Centre de Sant Carles de la Ràpita. El paper de l’IRTA en el projecte serà el de la coordinació dels casos d’estudi locals, entre els quals es troba el delta de l’Ebre.

L’anàlisi dels futurs escenaris de canvi climàtic i els seus impactes es farà mitjançant models informàtics que s’alimentaran amb les dades generades en els darrers anys; es consideraran diverses mesures d’adaptació, com ara la construcció de dics, l’aportació de sediments a la plana deltaica o l’aportació de sorra a les platges. Més concretament, l’IRTA analitzarà els impactes de la pujada del nivell del mar als aiguamolls i els arrossars del delta de l’Ebre, i també coordinarà l’anàlisi dels impactes en altres deltes de la Mediterrània.