GUARDONS | 07/10/2004  Ruralcat

El DARP convoca la segona edició del Premi al Millor Jove Artesà Alimentari Innovador

Mitjançant l¿Ordre ARP/348/2004, de 28 de setembre, el Departament d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca convoca la segona edició del Premi al Millor Jove Artesà Alimentari Innovador, dotat amb 4.000 euros. El termini de presentació de la candidatura és fins al 3 de novembre.

Premi al Millor Jove Artesà Alimentari Innovador. Foto: DARP

Premi al Millor Jove Artesà Alimentari Innovador. Foto: DARP

El DARP va crear el Premi l¿any 2003, mitjançant l'Ordre ARP/81/2003 de 21 de febrer, amb la finalitat de fomentar actuacions innovadores i capdavanteres que esdevinguin pautes per millorar la qualitat i la bona imatge dels productes artesans de Catalunya i guardonar l¿esforç dels joves artesans alimentaris en la recuperació, la innovació, la diversificació i el disseny d'aquests productes. En aquest sentit, el Premi al Millor Jove Artesà Alimentari Innovador guardona les actuacions següents:
  • Recerca i desenvolupament de nous productes artesans alimentaris
  • Incorporació de noves tècniques en l'elaboració de productes artesans alimentaris
  • Millora de la imatge dels productes artesans alimentaris
  • Implantació de noves vies de comercialització dels productes artesans elaborats
  • Recuperació i divulgació de productes artesans alimentaris tradicionals de Catalunya

  • Bases del Premi El Premi està destinat als joves artesans alimentaris de Catalunya, menors de quaranta anys en el moment de la sol·licitud, que disposin de la carta d'artesà alimentari i desenvolupin la seva activitat en una empresa artesanal alimentària reconeguda per l¿Administració. També és necessari que hagin treballat de forma destacada en qualsevol d¿aquestes actuacions i que hagin obtingut resultats beneficiosos pel que fa a la qualitat, la bona imatge i la competitivitat de les produccions artesanes alimentàries. Les candidatures seran examinades per la Comissió d'Artesania Alimentària, que actuarà com a jurat. Aquest, seleccionarà el guanyador del Premi i el proposarà al conseller d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca, Antoni Siurana, per a la concessió corresponent.

    Guanyadors de l'edició anterior El Premi es podrà dividir entre diferents candidats, tot i que també podrà quedar desert si així ho estimen els membres del jurat. Els premiats en el convocatòria 2003 van ser Teresa Graupera, pastissera, i Jordi Vivet Martínez, cansalader-xarcuter.