PESCA | 17/04/2014  RuralCat

S'estableix la veda per a la pesca d'arrossegament al litoral central de Barcelona

Des del dia 2 de juny fins al 30 de juny s'estableix la veda per a la modalitat de pesca d'arrossegament per al tram litoral central de les comarques de Barcelona

L’objecte de la veda és l’aturada biològica de la modalitat d’arrossegament a les aigües interiors d'un tram de la costa de Catalunya. Les aturades biològiques han estat un dels eixos d’actuació de la Política pesquera comuna de la Unió Europea en relació amb la reducció de l’esforç pesquer, i ha facilitat la reproducció i la supervivència durant els estadis de repoblament d’alevins d’algunes de les espècies objectiu de l’arrossegament i altres modalitats pesqueres. A Catalunya i a la resta del Mediterrani espanyol aquest tipus de mesures de gestió pesquera s’estan duent a terme amb efectivitat contrastada des de l’any 1991.

Aquesta aturada s’ordena mitjançant l’ ORDRE AAM/116/2014, de 4 d'abril, per la qual s'estableix un període de veda per a la modalitat de pesca d'arrossegament al tram litoral central de les comarques de Barcelona durant l'any 2014 (DOGC Núm. 6604 - 15.4.2014)

L’ordre estableix que, dins les aigües interiors de Catalunya i per a la modalitat de pesca d’arrossegament al tram litoral central de les comarques de Barcelona, la zona i el període de veda són següents:

Àrea marítima compresa entre la demora de 155º, traçada des de la punta de Sant Genís, en situació 41º 30' de latitud nord i 2º 23’4 de longitud est i la demora de 147º, traçada des de Torre Barona, en situació 41º 15’9 de latitud nord i 1º 57’7 de longitud est, des del dia 2 de juny fins al 30 de juny de 2014, ambdós inclosos.

L’establiment d’aquestes condicions ha estat consultat al sector pesquer català i s'han atès les consideracions manifestades per la Federació Nacional Catalana de Confraries de Pescadors.