| 05/10/2004  Ruralcat

Sanitat vegetal

Fitopatologia genèrica i específica, productes fitosanitaris, aspectes legals, identificació, diagnòstic, maneig, estudis sobre nous cultius, assaigs amb noves tècniques de control...

Informació relacionada