TRAÇABILITAT TRANSGÈNICS | 04/10/2004  Ruralcat

Una proposició no de llei preveu crear la marca de qualitat "lliure de transgènics"

Tots els grups parlamentaris han acordat tirar endavant la proposta d¿Unió de Pagesos per regular la coexistència de les produccions transgèniques amb altres tipus, com les convencionals, les ecològiques i la producció integrada.

La normativa contempla també un sistema de certificació i de control que vetlli per la qualitat dels productes lliures d¿Organismes Genèticament Modificats (OGM). En aquest sentit, s¿obligarà als productors de transgènics a comunicar a l¿Administració el tipus de producció i la localització geogràfica dels seus cultius per tal que es garanteixi que els veïns afectats per superfícies conreades amb transgènics estiguin informats en tot moment. Segons Unió de Pagesos, l¿objectiu és diferenciar els productes vegetals i alimentaris que han estat produïts sense emprar OGM, així com els animals alimentats amb productes lliures de transgènics. Aquesta marca de qualitat agroalimentària, "Lliure de transgènics", respondrà a una demanda tant dels productors com de la indústria i dels consumidors. La normativa vol assegurar la traçabilitat dels productes agroalimentaris per tal que es pugui localitzar l¿origen dels problemes que puguin sorgir en l¿elaboració i distribució, i evitar-los en el futur. La proposició no de llei va entrar al Parlament de Catalunya el passat 30 de setembre, amb l¿acord de tots els grups parlamentaris.

Informació relacionada