1 D'OCTUBRE | 30/09/2004  Ruralcat

Innovació tecnològica en el sector agroalimentari a la 50a Fira agrària de Sant Miquel

En el marc del Saló nacional de la maquinària agrícola de la 50a Fira agrària de Sant Miquel, a Lleida, el proper 1 d¿octubre tindrà lloc una jornada tècnica sobre la innovació tecnològica com a instrument de competitivitat i sostenibilitat del sector agroalimentari.

50a Fira agrària de Sant Miquel

En aquesta jornada es presenten quatre exemples de processos innovadors basats en la correcta gestió de la informació aplicats en diferents entorns del sector agroalimentari. Es tracta d¿actuacions reeixides que poden ser incorporades en l¿activitat productiva de Catalunya a curt i mitjà termini i que poden aportar els importants beneficis de la utilització de noves tecnologies. La jornada va adreçada expressament a assessors i especialistes, enginyers, tècnics de les ADV, veterinaris de les ADS, agricultors, ramaders, experts en gestió empresarial, investigadors i al conjunt de professionals que actuen en el sector agroalimentari. A les 10h, el Sr. Salvador Puig, director general de Producció, Innovació i Indústries Agroalimentàries del DARP, parlarà sobre Innovar en el sector agroalimentari, per què?. Tot seguit, a les 10.30h, serà el torn de conèixer casos concrets sobre El maneig estratègic de la informació i la presa de decisions a l¿empresa agrària. El Sr. Martin Uriarte, director gerent de Lorra, Societat Cooperativa, explicarà un model de sistema integral d¿assessorament a l¿empresa agrària, i el Sr. Peter Enevoklsen, de Landscentret, donarà una visió del sistema danès de gestió integral d¿empreses agràries, un model exitós de més de 35.000 usuaris. Després d¿una pausa, a les 12.20h, els Srs. Manuel Ribes i Joan Ramon Rosell, del Departament d¿Enginyeria Agroforestal de la Universitat de Lleida, i el Sr. Alexandre Escolà, del Centre de Mecanització Agrària del DARP, oferiran una visió de dos sistemes de decisió aplicats a la sanitat fructícola de Catalunya: la gestió de la macroinformació i de la microinformació. A les 13h, serà el torn d'exposar les conclusions dels diferents actes de la jornada. Finalment, a les 13.30h, el conseller d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca, Antoni Siurana, clourà la jornada. Per a més informació podeu posar-vos en contacte amb l¿organització al telèfon 973 70 50 00 (departament d¿inscripcions).