SANITAT ANIMAL | 22/09/2004  Ruralcat

Tres ministeris investigaran noves tècniques de destrucció d¿animals morts

Les ministres d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Elena Espinosa, de Medi ambient, Cristina Narbona, i d'Educació i Ciència, Mª Jesús San Segundo, han signat un conveni de col·laboració per avaluar diferents tècniques de destrucció de cadàvers d'animals en les pròpies explotacions i per analitzar la seva viabilitat sanitària, mediambiental i tecnològica.

Espinosa, Narbona i San Segundo durant la firma

Foto: MAPA

Aquest conveni, centrat en la recerca de noves alternatives a la incineració, també ha estat subscrit per les principals associacions representatives de productors de porcí, pollastre, ous i conills. Així, es dona resposta a les preocupacions expressades pels ramaders després de la prohibició, dictada per la legislació comunitària, del soterrament dels animals morts en les granges. La legislació comunitària possibilita l'aprovació d'altres mètodes de destrucció alternatius a la transformació en plantes especialitzades. A més a més, existeixen diversos projectes tècnics realitzats per algunes empreses que comporten l'eliminació d'aquests subproductes en les pròpies granges. Es constitueix la Comissió Nacional de Subproductes L'entrada en vigor l¿any passat de la normativa comunitària sobre subproductes d'origen animal estableix i limita de manera molt estricta les possibles destinacions d'aquests subproductes i el tractament al qual s¿han de sotmetre. L¿objectiu és que en cap cas pugui produir-se una eliminació inadequada que suposi un risc per a la salut de les persones o dels animals o per al medi ambient. Per aglutinar les actuacions de totes les Administracions s¿està dissenyant un Pla Nacional Integral de subproductes d'origen animal que contemplarà els aspectes sanitaris, mediambientals i econòmics de l'eliminació dels subproductes. Per aquest motiu, s'ha constituït la Comissió Nacional de subproductes d'origen animal no destinats a consum humà, en la qual participen els Ministeris de Medi ambient, Sanitat i Consum i Educació i Ciència, així com un vocal per cada Comunitat Autònoma i per les Ciutats Autònomes de Ceuta i Melilla i un altre en representació de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. També està prevista la constitució de diversos Grups de Treball que analitzaran i desenvoluparan les mesures que integraran el Pla així com les seves repercussions.