PREMIS | 13/03/2020  Ruralcat

El COPA-COGECA organitza dos concursos adreçats a dones del món rural i a les cooperatives

El Premi innovació per a agricultores vol guardonar les dones com a conductores de la innovació climàtica a les zones rurals mentre que el Premi Europeu de la cooperativa innovadora vol reconèixer les innovacions destacades en els sectors agroalimentari, pesquer i forestal.

Font: Agricooperatives award

Font: Agricooperatives award

L’objectiu del Premi innovació per a agricultores és mostrar el paper de les dones com a actors clau en el futur de l’agricultura i les zones rurals. Des de la seva creació, cada edició del premi s’ha centrat en un tema específic, i enguany el tema serà el Green Deal (el Pacte Verd). El tema d'aquest any és "Les dones agricultores conductores de la innovació climàtica". L’acció climàtica pot adoptar diverses formes a les explotacions, i el COPA-COGECA vol reconèixer el canvi iniciat per les dones agricultores i l’impacte positiu (econòmic, social, ambiental) a les zones rurals. Tot tipus d’accions i projectes innovadors es podran considerar en aquesta edició de 2020.

Cada projecte es valorarà segons els criteris no acumulatius següents: solucions innovadores, transferència d’innovació, sostenibilitat de la innovació i mètodes de comunicació. Enguany, per primera vegada, el premi comptarà amb un premi en metàl·lic i tindrà una menció per part del jurat.

Per a més informació mirar la pàgina web: https://womenfarmersaward.eu/

En el cas del Premi Europeu de la cooperativa innovadora, aquest reconeix les innovacions i excel·lències destacades en els sectors agroalimentari, pesquer i forestal. L’edició 2020, la cinquena, es centrarà en la innovació “impulsada per la sostenibilitat” i, per tant, en la creació de nous productes i serveis, nínxols  de mercat, processos i models de negoci impulsats per objectius econòmics, socials o ambientals.

El guardó s’atorgarà a aquelles cooperatives europees amb els projectes més innovadors, amb contribucions importants en la creació de valor econòmic, la creació de valor social i la creació de valor ambiental.

Per obtenir més informació sobre els criteris d’adjudicació i sol·licitud, consultar la pàgina web: https://agricooperativesaward.eu/.

Font: COPA-COGEGA