| 15/09/2004  Ruralcat

Documents de la jornada sobre el maneig de reg localitzat celebrada a la Fira de Mollerussa

El 18 de març passat es va desenvolupar a la Fira de Sant Josep a Mollerussa una jornada de demostració sobre el maneig de reg localitzat. Les tècniques sobre la millor utilització de l¿aigua de reg tindran una gran importància a la zona a partir de les perspectives que obre el canal Segarra - Garrigues.

La documentació que oferim a continuació als usuaris de RuralCat forma part de les ponències presentades pels tècnics que van participar a la jornada esmentada. La primera ponència va ser dirigida per Joan Girona Gomis, Doctor Enginyer Agrònom de l¿Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA). Girona és el responsable de l¿àrea de tecnologia frutícola de l¿IRTA, Universitat de Lleida (l¿IRTA-UdL ) i també és membre del consell editorial de RuralCat. La comunicació du el títol: Gestió de l¿aigua de reg en una agricultura modera. Reptes principals. La segona ponència va ser realitzada per Jordi Marsal Vilà, Doctor Enginyer Agrònom de l¿IRTA. El seu títol: Avantatges de la correcta aplicació de l¿aigua de reg en fruiters. La tercera comunicació és obra de Josep Rufat i Lamarca, Enginyer Agrònom de l¿IRTA. En aquest cas la documentació tracta de: Millora productiva de la gestió de l¿aigua amb l¿ús de sistemes de pressió. La quarta comunicació, amb el títol: Possibilitats de reg amb la utilització de dotacions de reg de suport, va ser obra també de Joan Girona. La comunicació realitzada en cinquè lloc en la jornada de Mollerussa va ser la titulada: Efectes mediambientals de la gestió de l¿aigua de reg. El cas dels nitrats. El seu autor, Josep M. Villar i Mir, Doctor Enginyer Agrònom. Catedràtic del Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl de la Universitat de Lleida UdL. Finalment, la comunicació sisena va anar a càrrec de Jaume Boixadera Llobet, Cap de la secció d¿Avaluació de Recursos Agraris del Departament d¿Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP) i de Jaume Sió Torres, de la Secció d¿Avaluació de Recursos Agraris. Tots dos membres del consell editorial de RuralCat.