SECTOR OLEÓCOLA | 02/05/2014  RuralCat

40 productors d'oli tenen una oferta turística de qualitat desenvolupada

Un estudi, dut a terme per la Direcció General de Turisme i l'Agència Catalana de Turisme, identifica 92 productors d'oli de les Denominacions d'Origen Protegides i el gran potencial de creixement de l'Oleoturisme

L’estudi, s’ha centrat en els productors d’oli de les Denominacions d’Origen Protegides (Oli de l’Empordà, Les Garrigues, Siurana, Terra Alta i Oli Baix-Ebre Montsià) i en dues altres zones d’alta producció com són el Baix Llobregat i La Noguera.


El resultat ha estat la identificació de 92 productors de 18 comarques, que elaboren oli d’oliva extra verge (l’oli de major qualitat) i tenen una política de portes obertes en les seves instal·lacions (molins, cultius, botigues, etc). D’aquests, 40 tenen un producte turístic desenvolupat i de qualitat, amb unes instal·lacions aptes per a la visita, un preu establert, possibilitat d’oferir visites en idiomes i programació d’activitats relacionades amb l’oli, com tastos i degustacions, entre d’altres.

A partir d’aquesta primera fase d’identificació, el Govern de la generalitat aposta per obrir una segona de desenvolupament d’aquest producte, vinculat a les activitats turístiques de l’oli i l’oliva amb la implicació del sector privat i del territori.


L’Oleoturisme és un producte turístic amb un gran potencial de creixement

 

Segons l’estudi realitzat, l’Oleoturisme pot afavorir el desenvolupament econòmic i territorial d’algunes comarques d’interior i construir una oferta turística de qualitat.

Per aprofitar el seu gran potencial, l’estudi assenyala diverses accions com:

• Donar més coherència al producte: per posar en contacte els productors amb els diferents recursos turístics de l’entorn on estan localitzats (allotjament, restauració, transport, patrimoni cultural, etc.) per tal que puguin crear una oferta articulada. Posar especial èmfasi en Les Rutes de l’Oli, perquè no es converteixin en simples llistats de museus i llocs per visitar sinó que tinguin un fil conductor i que estiguin lligades amb la resta dels serveis turístics del territori.

Potenciar la coordinació entre les diferents Denominacions d’Origen Protegides (DOP): per potenciar la coordinació i comunicació entre les DOP i el sector privat, i arribar a acords de col•laboració que donin com a resultat un producte oleoturístic més potent, atractiu i de major qualitat.

Desestacionalitzar el producte oleoturístic: per cercar estratègies i opcions per tal que l’oleoturisme sigui un producte turístic que es pugui consumir tot l’any i no només durant l’època de producció de l’oli, quan els molins estan en funcionament.

Realitzar accions formatives: per dur a terme una formació diversa que abasti aspectes com l’aprofundiment en el coneixement de la cultura de l’oli; la millora en el coneixement d’idiomes; la formació en atenció al client, amb especial èmfasi en el client estranger; o la promoció de l’oleoturisme, especialment a través de les xarxes socials.

Analitzar casos d’èxit: trobar iniciatives oleoturístiques consolidades d’altres destinacions de proximitat, així com algunes d’enoturisme, per establir un seguit de bones pràctiques. A més, d’organitzar viatges de familiarització amb els productors més actius a nivell turístic per promoure la consolidació de la seva oferta i ampliar-la.

Potenciar la relació entre oleoturisme i turisme de salut i bellesa: per cercar estratègies per articular una oferta que posi en contacte l’oleoturisme amb el sector del turisme de salut (balnearis, centres de bellesa, etc), donat que es tracta d’un producte amb gran potencial que a Catalunya està poc desenvolupat.

Treballar amb les agències de viatges: per promocionar i comercialitzar aquest producte des del territori mateix.

Promocionar l’oleoturisme relacionat amb l’enoturisme: promoure activament el binomi vi+oli, aprofitant els productors que elaboren ambdós productes i els espais creats per a l’enoturisme, i buscant una reciprocitat per millorar també l’oferta enoturística de Catalunya.

Celebrar tasts i maridatges lúdics en els mercats emissors nacionals: organitzar tastos i degustacions en els diferents mercats emissors per donar a conèixer l’oli català i l’oferta vinculada a l’oleoturisme.

• Potenciar la promoció de la gastronomia lligada a l’oli: promoure els grups i les associacions gastronòmiques territorials com ambaixadors del l’oferta oleoturística i del producte de l’oli.

• Promocionar la revalorització del paisatge lligat a la cultura de l’oli: donar a conèixer territoris de gran valor afegit i es promoure activitats oleoturístiques a l’aire lliure, sempre amb una clara vocació de preservació i millora del paisatge i del seu patrimoni rural.

Amb aquest seguit d’accions, es pot consolidar una oferta turística, adreçada principalment a un a un turista cultural i gastronòmic. En un principi aquesta oferta se centra en el mercat domèstic català però un dels objectius a assolir és dotar-la de vocació internacional, dirigida sobretot als mercats europeus de proximitat.