SECTOR LÀCTIC | 05/05/2014  AlimenCat

Els iogurts ja no caduquen als 28 dies

Segons la nova Norma de Qualitat del Iogurt, són les indústries alimentàries les que decideixen el límit temporal de consum. També es permet l'ús de la nata, i es preveuen sis tipus de denominacions i la seva composició

Ja ha entrat en vigor el Reial decret 271/2014, d’11 d’abril, pel qual s’aprova la Norma de Qualitat per al iogurt, publicat al BOE núm. 102 del 28 d’abril.

Aquest Reial decret deroga l’anterior norma de qualitat del iogurt establerta pel Reial decret 179/2003, i adequa el seu contingut a la nova realitat del mercat i al marc normatiu comunitari.

Entre altres qüestions, la nova norma referma els requisits d’etiquetatge sobre la data de caducitat del iogurt, eliminant l’exigència de l’anterior norma de 2003 sobre la limitació de la data de caducitat, que estava establerta en un màxim de 28 dies des de la data de fabricació del producte i que havia estat derogada el passat mes de març pel Reial decret 176/2013.

D'aquesta manera, són les indústries alimentàries les que han de determinar el tipus de data apropiada a cada producte, així com el seu límit temporal.

La norma també permet, igual que en altres països de la Unió Europea, la utilització en la seva composició d'un ingredient làctic com la nata, necessari per a l'elaboració dels iogurts cremosos, ja presents en el mercat.

En aquesta línia, la nova norma, que preveu sis tipus de denominacions de iogurts com "natural", "natural ensucrat", "edulcorat", "amb fruita, sucs i altres aliments", "aromatitzat" i "pasteuritzat després de la fermentació ", regula també les matèries primeres que s'inclouen en les diferents varietats com aromes, fruites, hortalisses, compotes, sucs, mel, fruits secs i altres aliments. També estableix els detalls de composició que s'han de reflectir en l'etiquetatge.