| 15/09/2004  Ruralcat

Documents de la jornada sobre assaigs d¿arròs celebrada a Amposta

El 27 d¿agost es va fer a Amposta, a l¿Estació Experimental de l¿Ebre de l¿Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), la jornada ¿Assaigs d¿arròs¿, organitzada per l¿IRTA i el DARP. L'objectiu era difondre la tasca científicotècnica que s¿està efectuant al Delta de l¿Ebre relacionada amb la producció arrossera.

Visita a un camp d'assaig

L¿arròs és el conreu més tradicional del Delta de l¿Ebre i probablement el més adient per protegir l¿ecosistema que l¿envolta i del qual forma part. Per això, l¿arrosser ha de ser capaç de fer compatible el conreu de l¿arròs amb el medi ambient i al mateix temps assegurar-ne la rendibilitat. Els avenços científicotècnics que es porten a terme al Delta de l¿Ebre són, sens dubte, una eina força profitosa per aconseguir l¿objectiu assenyalat. L¿avaluació de noves varietats d¿arròs; l¿estudi de la pyriculariosi i possibles estratègies de lluita; i l¿avaluació de l¿impacte de l¿aplicació de les noves mesures agroambientals (i més concretament, l¿adobat nitrogenat), són l¿objectiu dels camps d¿assaig que es van visitar durant la jornada del 27 d¿agost. A continuació us oferim en format pdf diversos documents amb algunes de les ponències presentades pels tècnics que van participar a la jornada d¿Amposta. El primer, elaborat per Tula Llorach Ferrer, de l¿Estació Experimental de l¿Ebre de l¿IRTA, porta per títol ¿Assaig d¿avaluació agronòmica de varietats de l¿Oficina Espanyola de Varietats Vegetals (OEVV)¿. El segon document, ¿Assaig de susceptibilitat varietal a pyriculària¿, correspon a la presentació de l¿enginyer agrònom de Sanitat Vegetal a Lleida del DARP, Jaume Almacellas Gort. La biòloga de Sanitat Vegetal a les Terres de l¿Ebre del DARP, Gemma Galimany Saloni, i el responsable del Servei de Sanitat Vegetal a les Terres de l¿Ebre del DARP, Enric Matamoros Valls, van analitzar els temes ¿Camp d¿avaluació de sistemes d¿aplicació terrestre de fungicides¿ i ¿Assaig de nous productes per al control químic de malalties¿, resumits en el tercer document. El quart i darrer document correspon a la xerrada sobre ¿Compromisos de l¿ajut agroambiental: actuacions en arrossars¿, a càrrec de la cap del Servei de Mesures d¿Acompanyament i d¿Assegurances Agràries del DARP, Pilar Ricard Aznar, i de la tècnica del Servei d¿Ajuts Agroambientals del DARP, Laura Dalmau Pol.