AJUTS | 23/03/2020  Ruralcat

Aprovats els ajuts a la diversificació agrària de la convocatòria CGE 2019

L’objectiu dels ajuts del CGE és incentivar el desenvolupament de les funcions productives, econòmiques, mediambientals, i socials de l'agricultura, amb la finalitat de fomentar la viabilitat de les explotacions agràries, i d’assolir un desenvolupament rural sostenible.

Amb aquesta línia d'ajuts es pretén promoure activitats que possibilitin rendes complementàries a les explotacions agràries

Amb aquesta línia d'ajuts es pretén promoure activitats que possibilitin rendes complementàries a les explotacions agràries

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha ajudat 12 emprenedors catalans a reforçar les explotacions agràries, mitjançant ajuts a inversions en activitats complementàries que permetin diversificar els seus ingressos i millorar la viabilitat.

L’import total d’ajut atorgat ascendeix a 1.188.792,90 euros, el que representa un volum d’inversió de gairebé 3 milions d’euros. Aquests ajuts tenen caràcter de cofinançats amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

Amb aquesta línia d'ajuts es pretén promoure activitats que possibilitin rendes complementàries a les explotacions agràries. Així, es dona suport a inversions per a la diversificació econòmica de les explotacions agràries amb l’objectiu de fomentar el desenvolupament i la creació de llocs de treball, així com incrementar les rendes dels agricultors i agricultores, per tal que mantinguin l’activitat agrària en el territori.

Enguany, a més de les habituals activitats turístiques, s’auxilia dues aules d’entorn rural. La localització de les activitats auxiliades és principalment la Catalunya Central, tant pel que fa al nombre d’expedients, com pels imports invertits i subvencionats.

Font: DARP