AJUTS | 26/03/2020  Ruralcat

Ampliació del termini de convocatòria dels ajuts dels plans de reestructuració i reconversió de la vinya a Catalunya per a la campanya 2020-21

La sol·licitud d'ajut a la reestructuració i/o reconversió de la vinya per a la campanya 2020 es pot presentar fins als 15 dies naturals posteriors a la suspensió de l’estat d’alarma.

El Departament d’Agricultura va publicar la convocatòria dels ajuts a la reestructuració i/o reconversió de la vinya, corresponents a la campanya 2020-2021. Degut a la situació excepcional ocasionada pel Covid-19, és necessari efectuar una ampliació de termini.

La sol·licitud d'ajut a la reestructuració i/o reconversió de la vinya per a la campanya 2020 està previst que es  prorrogui  i es pugui presentar fins als 15 dies naturals posteriors a la suspensió de l’estat d’alarma.

Els ajuts que preveu aquesta convocatòria són finançats pel Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) en el 100% de la despesa. D'acord amb el Pla financer presentat per l'Estat espanyol, per a aquesta mesura hi haurà un import previst de 72.532.000 euros anuals per al període 2019-2023.

Els ajuts concedits a les persones físiques per import superior a 1.250 euros i els ajuts concedits a persones jurídiques es faran públics en la seu electrònica de la Generalitat http://seu.gencat.cat i al web http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts, fent ús dels mitjans electrònics establerts.

Font: RuralCat