PESCA | 21/05/2014  DAAM/RuralCat

Els pescadors veden el calador de lluç situat enfront del golf de Roses

Els pescadors d'arrossegament de la Confraria de Roses, 22 embarcacions, han decidit, per segon any consecutiu, vedar el calador de lluç situat enfront del golf de Roses. Aquesta mesura de gestió, que persegueix la sostenibilitat d'una de les principals pesqueres d'aquest port empordanès

Embarcació pesquera. Font: DAAM

Embarcació pesquera. Font: DAAM

El lluç és probablement l’espècie més coneguda pels consumidors, possiblement per ser una de les poques que es pot trobar durant tot l’any als mercats i peixateries. Les captures de lluç a Catalunya s’han incrementat en relació a l’exercici anterior, essent Roses el port amb més descàrregues d’aquesta espècie.

Els pescadors d’arrossegament de la Confraria de Roses, 22 embarcacions, han decidit, per segon any consecutiu, vedar el calador de lluç situat enfront del golf de Roses. Aquesta mesura de gestió, que persegueix la sostenibilitat d’una de les principals pesqueres d’aquest port empordanès, està orientada a evitar la captura de juvenils de lluç en el marc d’un Pla de Gestió que s’està impulsant a iniciativa del propi sector.

Els bons resultats en les captures obtinguts durant la campanya anterior, i que poden relacionar-se amb les mesures presses, han fet que els pescadors del port de Roses apostin de nou per una reducció de l’esforç pesquer en aquest calador.

Aquesta acció s’emmarca dins del concepte de cogestió i coresponsabilitat del sector pesquer i l’administració per a garantir una explotació òptima dels recursos pesquers.