| 15/09/2004  Ruralcat

Avaluació de feromones sexuals. Zona fructícola Lleida'02

Ruralcat presenta l'Assaig d'avaluació de feromones sexuals a la zona fructícola de LLeida de l'any 2002.
Aquest assaig l'ha realitzat el Servei de Sanitat Vegetal del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP) a Lleida i les Agrupacions de Defensa Vegetal (ADVs) de les terres de Lleida.
La darrera revisió és del dia 1 d'agost de 2003.