DUN 2014 | 26/05/2014  DAAM/RuralCat

Es presenten gairebé 58.000 DUNs el 2014

Enguany s'han fet menys declaracions que a la campanya 2013, amb una descens en el nombre de sol·licitants de l'ajut, cosa que fa pensar en un moviment de drets de Pagament Únic (PU) de cara al nou període 2015-2020.

La Declaració Única Agrària (DUN) és la declaració anual que realitzen els titulars d'explotacions agràries, inclou la declaració de les parcel·les de la seva explotació, i permet sol·licitar diversos ajuts adreçats a explotacions agràries i fer altres tràmits i declaracions davant del Departament. A través d’aquesta declaració anual que fa l’agricultor, es pot realitzar fins a 46 tràmits en una única actuació i sol·licitud d’ajuts, simplificant considerablement els tràmits que ha de realitzar amb l'administració. El termini per a presentar la DUN aquesta campanya ha estat del 17 de febrer al 15 de maig i fins al 31 de maig es pot fer modificacions de parcel·lari.

Els indicadors més significatius de la DUN 2014 són els següents:

 • 57.986 DUNs presentades;
 • 62 Entitats col·laboradores, amb 506 agències repartides arreu del territori, han participat en la presentació de les DUNs; i
 • l’import estimat de pagament dels ajuts sol·licitats a través de la DUN és de més de 300.000.000 euros.


El total de DUNs presentades ha estat de 57.986, nombre que representa una disminució respecte de la campanya 2013, amb una descens en el nombre de sol·licitants de l’ajut, cosa que fa pensar en un moviment de drets de Pagament Únic (PU) de cara al nou període 2015-2020.

Així, els efectes de la sol·licitud d’ajuts directes d’aquesta campanya sobre l’assignació futura de drets de pagament base per al nou període 2015-2020 ha marcat la campanya, fet que igualment s’entreveu en els gran nombre de cessions de drets de pagament únic que s’han presentat davant del Departament, que fàcilment suposaran un increment en les comunicacions de cessions d’un 65% aproximadament.

D’aquesta manera s’està produint un posicionament de les empreses agràries i dels agricultors davant de les novetats que proporciona el nou marc d’ajuts directes.

Pel que fa a les vies de presentació, aquesta campanya, novament, quasi la totalitat ha estat per mitjans electrònics (signatura electrònica, confirmació via web o pel 012), de tal manera que gairebé el 99% s’ha presentat electrònicament.

Per àmbits territorials, destaca el nombre de DUNs presentades a les comarques de Lleida, 22.500, que suposen el 38,9% del total, seguit del de les comarques de Terres de l’Ebre amb un 21,8%, les de Tarragona amb un 16,6% i entre un 6 i un 8,4% a les comarques de Barcelona, Catalunya Central i Girona.

A través de la DUN, s’ha efectuat 125.673 sol·licituds i tràmits davant del DAAM. Concretament, les sol·licituds i tràmits realitzats han estat els següents:

 • 72.479 sol·licituds d’ajuts directes (pagament únic i altres ajuts directes associats);
 • 13.660 d’ajuts de Contracte Global d’Explotació (procediment abreujat i procediment general); i
 • 39.534 corresponents a altres tràmits (adhesió al sistema de venda de proximitat, sol•licitud explotació agrària prioritària, modificacions del SIGPAC, etc.)


L’import aproximat de pagament que suposaran aquestes sol·licituds més de 300 milions d’euros.


Pagament únic i altres ajuts directes


El pagament únic i altres ajuts directes suposen un pagament aproximat de 280 milions d’euros. Són ajuts amb finançament 100% de la Unió Europea (UE), corresponents al primer pilar de la Política Agrària Comuna (PAC), i tenen com a objectiu donar suport a les rendes agràries i contribuir al manteniment de l’activitat agrària, evitant el seu abandonament i contribuint, d’aquesta manera, a evitar el despoblament de les zones rurals, l’equilibri territorial i l’obtenció i subministrament d’aliments a la població.

Els ajuts contemplats són l’ajut de pagament únic, l’ajut acoblat de vaques alletants i els ajuts específics a determinats sector productius vinculats a produccions de qualitat o considerats més vulnerables des del punt de vista de la rendibilitat econòmica i la sostenibilitat.


Contracte Global d’Explotació


Els ajuts del Contracte Global d’Explotació (CGE) suposen per a la convocatòria 2014 uns pagaments d’uns 37 milions d’euros. Són ajuts cofinançats pel DAAM i pel Fons Europeu Agrícola per al Desenvolupament Rural (FEADER), corresponents al segon pilar de la Política Agrària Comuna.

Les línies d’ajut associades al CGE en aquesta convocatòria 2014 són les següents:

Procediment general:

 • instal·lació de joves agricultors agricultors/res, en determinats supòsits; i
 • diversificació cap a activitats no agrícoles.


Procediment abreujat:

 • indemnització compensatòria en zones de muntanya i indemnització compensatòria en zones desfavorides fora de les de muntanya;
 • ajuts a mesures agroambientals; i
 • foment de la ramaderia ecològica.Aquesta campanya destaca novament l’increment de les sol·licituds d’ajut a l’agricultura ecològica, com a conseqüència de l’obertura de la convocatòria a nous sol·licitants.