AJUTS | 08/04/2020  Ruralcat

Abonats els ajuts directes al sector oví i cabrum de 2019

El DARP ha abonat a 941 beneficiaris un import total de 382.270 euros dels ajuts de la PAC de l’any 2019 al sector ramader de l’oví i cabrum.

En aquesta campanya s’hauran pagat un total de 3.632.053 euros

En aquesta campanya s’hauran pagat un total de 3.632.053 euros

El DARP farà efectiu demà el pagament del 10% restant dels imports dels ajuts directes associats ramaders a les explotacions d’oví, les explotacions de cabrum i les explotacions d’oví i cabrum amb drets especials de 2014, per un import total 382.270 euros a 941 beneficiaris. En total, juntament amb el primer pagament que es va fer el 14 de febrer, aquesta campanya s’hauran pagat un total de 3.632.053 euros.

El DARP, tot i les dificultats que esta comportant la situació excepcional pel COVID-19, manté el compromís amb els agricultors i ramaders, i continua amb els pagaments previstos segons calendari,  aportant liquiditat en un moment de crisi.

Aquests ajuts, que formen part del primer pilar de PAC, estan finançats al 100% pel Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) i estan destinats a atendre sectors específics amb risc de disminució o abandonament de la producció.

Les resolucions vinculades a aquests pagaments no es publicaran fins l’aixecament de l’estat d’alarma imposat per l’estat mitjançant el Real Decret 463/2020 de 14 de març pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, inclòs. Malgrat això, els sol·licitants dels ajuts poden accedir a les dades del pagament a través de l'aplicació DUN.

Un cop es reverteixi aquesta situació excepcional, s’informarà del dia de la publicació de les resolucions que hagin quedat pendents i del termini per la presentació de recurs d’alçada, si escau.

Font: DARP