TRANSFERÈNCIA TECNOLÒGICA | 28/05/2014  RuralCat

Visita tècnica: reg localitzat enterrat en panís a Bellpuig

L'Oficina del Regant del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM), conjuntament amb diferents empreses de reg i d'assessorament al regant, va organitzar una visita tècnica a una parcel·la de reg enterrat a la Gravera d'Arenes, Bellpuig, el 19 de maig passat

Imatge de la jornada. Font: DAAM

L’objectiu d’aquest tipus de visites tècniques és donar a conèixer les novetats tecnològiques en reg i poder visualitzar-ne in situ les aplicacions. En aquesta sessió tècnica s’ha visitat l’explotació de reg localitzat soterrat i s’han comentat les casuístiques del material i de la instal·lació. El productor ha parlat dels avantatges i inconvenients del sistema d’instal·lació i la dificultat del maneig, i una empresa d’assessorament en reg ha explicat com ha fet el seguiment del reg de la parcel·la.

Amb aquest tipus d'activitats es pretén aglutinar la formació i transferència tecnològica que s’organitzi per a l’acompanyament dels regants en aquells temes que són d’interès. Aquesta activitat de transferència tecnològica forma part del pla d’actuacions de l’Oficina del Regant del DAAM, situada a l’ECA de Tàrrega. Va comptar amb la presència d’una trentena de persones, amb una valoració molt positiva.
 

Informació relacionada