ESTUDI | 15/09/2004  Ruralcat

Document informatiu sobre la "grip del pollastre" elaborat pel CESAC

En resposta a les últimes informacions publicades els darrers dies als mitjans de comunicació al voltant de l'alarma social que està generant el virus de la influença aviària, la popularment anomenada "grip del pollastre", RuralCat recupera un document tècnic elaborat pel CESAC que presenta les principals claus per entendre i identificar la malaltia

En resposta a les últimes informacions publicades els darrers dies als mitjans de comunicació al voltant de l'alarma social que està generant el virus de la influença aviària, la popularment anomenada "grip del pollastre", RuralCat recupera un document tècnic que presenta les principals claus per entendre i identificar la malaltia. El Centre de Sanitat Avícola de Catalunya (CESAC), organisme centrat en la millora de la producció, la productivitat i la qualitat dels productes avícoles amb l¿objectiu de millorar el rendiment econòmic del sector i la garantia de qualitat al consumidor, presenta l¿informe Influènça Aviar altament patògena (HPAI) ¿ Peste Aviar. A partir de la identificació el dia 2 de març de 2003, per part del laboratori nacional de referència dels Països Baixos, del tipus de virus de la influença aviària com d¿altament patògen, el CESAC va elaborar el resum de totes les característiques d¿aquesta malaltia vírica que pot afectar totes les aus, tant si són de producció com no. El document fa un repàs a les principals particularitats del virus, les seves fonts de contagi (femtes i secrecions respiratòries dels animals afectats), transmissió, període d¿incubació i identifica els diagnòstics clínic, diferencial i de laboratori de la malaltia.

Informació relacionada