AJUTS | 05/06/2014  RuralCat

Ajuts al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha convocat aquests ajuts adreçats a prevenir i millorar la lluita, per part de les agrupacions de defensa vegetal (ADVs), contra els organismes nocius dels vegetals. El termini per fer les sol·licituds finalitza el 2 de juliol.

Les agrupacions de defensa vegetal han estat des del seu inici una eina molt important en la lluita contra les plagues i malalties comunes vegetals però també han suposat un suport molt important per a la lluita contra organismes nocius dels vegetals per als quals s’han establert mesures obligatòries de prevenció i lluita.
Aquesta gestió i col·laboració amb els organismes públics des de la iniciativa privada ha estat molt ben valorada per l’Administració de la Generalitat de Catalunya i objecte de promoció des dels seus inicis.

En el marc del Programa de foment de la producció agroalimentària ecològica 2012-2014 de la Generalitat de Catalunya, es fa palès que el sistema d’assessorament en agricultura ecològica encara és deficient i presenta moltes mancances. Des del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural es constata que les ADV constituïdes per agricultors que apliquen aquest sistema de producció encara són massa petites i febles per sostenir-se amb els seus propis recursos i això en compromet la continuïtat. Dins d’aquest programa de foment s’inclou una línia de treball orientada a millorar l’assessorament dels productors ecològics, que es concreta en l’establiment d’incentius econòmics específics per aconseguir el reforçament de l’actuació de les ADV que treballen amb els productors ecològics.

Aquests ajuts han estats convocats per l’ORDRE AAM/168/2014, de 26 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal i es convoquen els corresponents al període 2014. (DOGC núm. 6635 02/06/2014)