ENTREVISTA A ÀLEX ESCOLÀ | 15/09/2004  Ruralcat

"Aplicar més producte fitosanitari del compte només dóna problemes"

El Departament d¿Agricultura treballa amb diverses institucions docents per millorar l¿aplicació de productes fitosanitaris en cultius arboris. Una dosificació correcta del producte i una millora de la maquinària i són les dues línies de treball del projecte PULVEXACT, que finalitza a finals de 2005. Parlem amb Àlex Escolà, investigador del Centre de Mecanització a Lleida, del DARP, que participa en la iniciativa.

Àlex Escolà

Àlex Escolà, investigador del Centre de Mecanització a Lleida del DARP

En què consisteix el projecte PULVEXACT?
És un projecte d¿investigació, finançat pel Ministeri de Ciència i Tecnologia, centrat en l¿aplicació de productes fitosanitaris als cultius arboris. Aquests productes es tiren per controlar malalties i plagues de la vegetació i el projecte busca ajustar, el màxim possible, la quantitat de producte fitosanitari que s¿aplica, segons les caracterísiques de la vegetació, per no tirar més producte del compte. Amb això, intentarem reduir l¿impacte ambiental de les aplicacions, millorar la seguretat alimentària i reduir els costos de les explotacions. Qui intervé en el projecte?
S¿ha repartit el projecte en diversos subprojectes. A Lleida, amb el Departament d¿Agricultura, treballem en perers i pomers, la vinya la porta l¿Escola Tècnica Superior d¿Agricultura de Barcelona, de la Universitat Politècnica de Catalunya, al Vallès Occidental, i els cítrics es porten des de la Universitat Politècnica de València. A més, la Universitat de Lleida ens dóna suport tecnològic amb tots els instruments que necessitem i el DARP coordina tot el projecte. Quins aspectes teniu en compte per determinar la dosi del pesticida?
Cada plantació té unes característiques geomètriques, de densitat de vegetació, de sistema de formació i de marc de plantació que les fan molt diferents. A més, cada cultiu té diferents estadis de desenvolupament, el que suposa que hem d¿ajustar la dosi de producte per a cada plantació i per al moment concret en què el volem aplicar. Quines línies de treball teniu en el projecte PULVEXACT?
Tenim dues línies de treball, la primera amb la plantació i la segona amb el polvoritzador. Amb la primera es vol arribar a tenir un protocol per poder decidir quina quantitat de producte s¿ha d'aplicar en un arbre en un moment concret. Això vol dir que, a partir de certs paràmetres, senzills de mesurar, podrem dir al tècnic o a l¿agricultor que prenguin algunes mesures de la seva plantació i, amb la nostra ajuda o amb un protocol o esquema, podrien decidir la quantitat de producte que han d'aplicar.
"Una aplicació informàtica via web que permeti obtenir una orientació sobre la dosi que s¿hauria d¿aplicar"

Teniu pensat com arribarien aquestes eines de decisió al pagès i al tècnic?
Encara no ho hem decidit, ja que tot just estem dissenyant com serà el procès de decisió. Podria ser des d¿un full explicatiu a una aplicació informàtica via web que permeti, una vegada donats una sèrie de paràmetres de la plantació, obtenir una orientació sobre la dosi que s¿hauria d¿aplicar. En la segona línia de treball, la de l¿equip de polvorització, quin objectiu teniu?
Volem dissenyar un polvoritzador que tingui un sistema de sensors per captar la vegetació i que la mateixa màquina pugui ajustar la dosi en temps real. A mesura que anés passant per la plantació podria anar modificant la quantitat de producte polvoritzat per ajustar-lo a l¿arbre que tingués davant. Això permetria estalviar molta feina del procès de decisió de la dosi, ja que la faria l¿equip de polvorització, sempre controlada per l¿aplicador. Creus que l¿estudi serà beneficiós per a la millora de les condicions mediambientals?
Aquest també seria un dels objectius buscats, fer servir el mínim producte necessari per mantenir l¿eficàcia dels tractaments i evitar sobredossificancions que l¿únic que comporten és més impacte ambiental sobre l¿entorn de l¿explotació, més problemes de presència de producte fitosanitari sobre els aliments que s¿han de comercialitzar i més costos per a l¿explotació. Aplicar més producte del compte només dóna problemes. Un pagès que ja tingui un polvoritzador pot adaptar-lo al nou sistema?
Si, encara estem treballant en prototipus, però amb unes certes modificacions dels polvoritzadors convencionals es podria implementar aquest sistema a qualsevol màquina, ja que la base no deixa de ser la mateixa màquina de sempre. Com millor sigui aquesta màquina, millors aplicacions farà, per tant, tampoc tindria sentit que una màquina antiga, amb 10 o 15 anys, s¿adapti amb tot aquest equipament electrònic. El que té sentit és adequar la màquina amb els avenços mecànics, hidràulics o pneumàtics que s¿han fet i després anar incorporant aquests sistemes electrònics que ajuden a fer les aplicacions d¿una manera millor, més econòmica i més respectuosa amb l'entorn de les explotacions.

Informació relacionada