| 15/09/2004  Ruralcat

Unitat d¿Enologia del Centre de Referència en Tecnologia dels Aliments (CeRTA)

El treball explica què és el CeRTA i quins són els seus objectius, què és la Unitat d¿Enologia del CeRTA i quins grups de recerca inclou (Bioquímica Enològica, Biotecnologia Enològica, Química Analítica Enològica i dels Aliments, i Grup de Investigació en Tecnologia dels Aliments), amb les seves línies d¿investigació i projectes.

El treball Unitat d¿Enologia del Centre de Referència en Tecnologia dels Aliments (CeRTA) explica què és el CeRTA i quins són els seus objectius, què és la Unitat d¿Enologia del CeRTA i quins grups de recerca inclou (Bioquímica Enològica, Biotecnologia Enològica, Química Analítica Enològica i dels Aliments, i Grup de Investigació en Tecnologia dels Aliments), amb les seves línies d¿investigació i projectes.

Informació relacionada