| 15/09/2004  Ruralcat

Dossier "La lluita contra la malaltia d¿Aujeszky"

A la informació sectorial de porcí hi ha l¿apartat d¿Aujeszky. Aquesta malaltia afecta principalment el bestiar porcí, i té engegats plans i programes, tant a nivell de Catalunya com d¿Espanya, per a la lluita, control i eradicació de la malaltia d¿Aujeszky. RuralCat fa el seguiment de l¿evolució del pla de lluita a Catalunya i proporciona les claus per poder interpretar-la.

A la informació sectorial de porcí hi ha l¿apartat d¿Aujeszky. Aquesta malaltia afecta principalment el bestiar porcí, i té engegats plans i programes, tant a nivell de Catalunya com d¿Espanya, per a la lluita, control i eradicació de la malaltia d¿Aujeszky. RuralCat fa el seguiment de l¿evolució del pla de lluita a Catalunya i proporciona les claus per poder interpretar-la. Dossier "La lluita contra la malaltia d¿Aujeszky"