| 15/09/2004  Ruralcat

Guia de Productes Fitosanitaris

La nova edició de la Guia de Productes Fitosanitaris actualitza les dades facilitades en l'anterior Guia, publicada l'any 1997. Així, informa als tècnics i agricultors sobre les noves disposicions comunitàries que regulen els productes fitosanitaris i sobre el catàleg actualitzat de productes recomanats en cada cas.

La nova edició de la Guia de Productes Fitosanitaris actualitza les dades facilitades en l'anterior Guia, publicada l'any 1997. Aquesta actualització és necessària a causa de la progressiva entrada en vigor de la normativa europea sobre productes fitosanitaris, que comporta l'aparició de nous productes i la desaparició del mercat d'altres. També és necessària per donar a conèixer les noves disposicions legals en la regulació dels plaguicides. Podeu consultar les actualitzacions del registre de productes fitosanitaris del MAPA mitjançant l¿eina d¿enllaç d¿e-gestió de RuralCat, que us conduirà directament al menú de consultes de l¿esmentat registre de la web del MAPA. La Guia de Productes Fitosanitaris és, en resum, una eina important per ajudar als agricultors a l¿eficaç i correcte utilització d¿aquests productes. Des d¿aquí podeu descarregar-vos la Guia, dividida en els següents documents en format pdf: Nou capítol: tractaments fitosanitaris en plantes ornamentals