SEGURETAT ALIMENTÀRIA | 15/09/2004  Ruralcat

Internet possibilita la traçabilitat integral de la fruita

La seguretat alimentària és una de les majors preocupacions dels consumidors europeus. Per això, és cada cop més important d¿establir un sistema per al seguiment dels aliments que consumeixen els ciutadans, que permet un accés ràpid i fiable a la informació complerta del producte des del seu origen.

Peres en caixa

Catalonia Qualitat / Àrea Tècnica El sector europeu de la fruita fresca té una gran importància des del punt de vista econòmic en el conjunt de la Unió Europea. En canvi, la fruita consumida prové de diversos orígens, diferents zones geogràfiques de producció, condicions climàtiques, amb un elevat nombre de productors de fruita implicats en el seu cicle de vida, des de la parcel·la de cultiu fins la taula del consumidor. Aquesta situació implica diferents característiques de qualitat, molt difícils de controlar i fins i tot d¿estandaritzar a nivell europeu. Per altra banda, la fruita i les hortalisses han estat productes pioners en la integració en els sistemes de Producció Integrada, on existeix un major control de qualitat i producció. Aquest esquema es produeix en diferents àrees geogràfiques en els països de la UE, i implica pràctiques dirigides a assegurar una producció sostenible amb una major garantia de seguretat per al consumidor, el medi ambient i el propi productor de fruita. Els productors de fruita es troben actualment, també, en un procés de concentració al voltant de grans cadenes de distribució. Aquests grans grups de distribució estan exercint cada cop més una major pressió sobre els productors de fruita per aconseguir uns elevats estàndards de qualitat, que impliquen als productors, en realitat, requeriments de bones pràctiques de producció i manipulació de la fruita i, recentment, un sistema de traçabilitat integral. Considerant aquesta situació, l'empresa AGROMARE, dedicada a les noves tecnologies de la informació per al sector agroalimentari, en col·laboració amb vàries de les principals associacions de productors de fruita d¿Europa com són CATALONIA QUALITAT, BRM (França) i CSO ( Itàlia), l¿IRTA, especialista en la investigació i tecnologia de la fruita, i una empresa alemana, ASLAN IMPORT, significativa per importar i distribuir fruita procedent de set països diferents en Europa i Àfrica, han constituït un consorci Europeu per al desenvolupament d¿un projecte denominat E-FRUITRACE dirigit al desenvolupament i validació d¿una plataforma informàtica per al seguiment de la traçabilitat integral de la fruita a Europa, operativa i accessible a Internet, a través de proves pilot reals en diferents països europeus i amb usuaris del sector de la fruita, des de la producció agrícola fins a la distribució al consumidor final. Aquesta Plataforma, basada en tecnologia Internet, es desenvoluparà partint d¿un previ anàlisi i complet disseny de funcionalitat i mòduls estructurals específics per al sector de la fruita i les hortalisses. El principal objectiu serà recopilar la màxima informació de tots i cadascun dels esglaons de la cadena de manipulació i comercialització de la fruita per així aconseguir la seva traçabilitat integral. Serà possible el control de totes les varietats de fruites i hortalisses, produïdes i/o comercialitzades a Europa, des de l¿origen fins a la distribució al consumidor. Aquest projecte aportarà, sens dubte, grans avantatges a l¿hora de garantir la seguretat alimentària de les fruites i hortalisses, així com l¿anàlisi de les problemàtiques del sector, així com els paràmetres de qualitat i seguretat a controlar, higiene de la manipulació i envasat de la fruita, transport, conservació, etc. A més, aquest projecte té com a objectiu definir estàndars de qualitat i seguretat per al sector de la fruita i les hortalisses en tot Europa, que defineixen la seva traçabilitat integrada i que poden servir de base per a l¿adequació de la futura normativa europea de traçabilitat i etiquetatge de la fruita. El projecte suposarà també un impuls a la introducció de les noves tecnologies de la informació en el sector de fruita i les hortalisses, objectiu prioritari de les diferents administracions europees. La durada del projecte s'extén als anys 2002 i 2003, i està finançat pel programa IST de la Unió Europea, amb un import de 835.000 Euros.

Informació relacionada