| 15/09/2004  Ruralcat

Assaig de feromones i actualització de corbes de vol

Ruralcat us ofereix els resultats de l'Assaig d'avaluació de feromones sexuals a la zona fructícola de LLeida de l'any 2002. Hi podeu veure quins són els difusors de feromones de major efectivitat per a cadascuna de les plagues de lepidòpters a la zona frutícola de Lleida. Aquests lepidòpters són els mateixos dels que podeu consultar l¿evolució de les corbes de vol actualitzades fins el 22 d¿agost d¿enguany.

L¿assaig d'avaluació de feromones sexuals a la zona fructícola de LLeida de l'any 2002 va ser realitzat el Servei de Sanitat Vegetal del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP) a Lleida i les Agrupacions de Defensa Vegetal (ADVs) de les terres de Lleida. Ramon Torà Marquilles i Antonio Dolset Artacho, del Servei de Sanitat Vegetal del DARP a LLeida han estat els coordinadors de l¿assaig i redactors del document final. Aquest assaig es va plantejar davant l¿aparició de diferents difusors de feromones per part de les cases comercials. Les diferències d¿efectivitat va fer necessari realitzar-ne una avaluació conjunta per tal de determinar quines són les de major eficàcia. L¿objectiu de l¿assaig és determinar, per a les següents 6 plagues: Adoxophyes orana, Pandemis heparana, Cacoecimorpha pronubana, Anarsia lineatella, Cydia molesta (Grapholita), Cydia pomonella (Carpocapsa) L¿eficàcia dels següents 8 difusors de feromones: Wageningen, INRA, Kenogard, Biagro, Intrachem, Serbios, Aragonesas, i Consep. Els resultats reflecteixen que hi ha diferències notables, i que cal triar correctament el difusor per tal de poder fer una adequada gestió del conreu i dels tractaments fitosanitaris per controlar els lepidòpters plaga.