SANITAT ANIMAL | 15/09/2004  Ruralcat

Document de reflexió sobre el control de residus de medicaments específics veterinaris i LMR

La direcció general d¿empresa i la direcció general de salut i protecció del consumidors de la Comissió Europea han reflexionat sobre diversos aspectes relacionats amb la legislació comunitària que afecta els residus dels medicaments veterinaris en els aliments. Aquest document presenta punts que han de ser considerats i debatuts per tal de revisar i millorar la legislació per obtenir un millor servei a les necessitats de tots els participants del sector.

La direcció general d¿empresa i la direcció general de salut i protecció del consumidors de la Comissió Europea han reflexionat sobre diversos aspectes relacionats amb la legislació comunitària que afecta els residus dels medicaments veterinaris en els aliments. Aquest document presenta punts que han de ser considerats i debatuts per tal de revisar i millorar la legislació per obtenir un millor servei a les necessitats de tots els participants del sector. L¿objectiu és determinar nous mitjans per equilibrar la protecció del consumidor, la sanitat i el benestar animal i els requisits comercials que afecten els residus de fàrmacs utilitzats en animals destinats a la producció d¿aliments. A partir dels comentaris i suggeriments rebuts, la Comissió presentarà una proposta de nova legislació tant per l¿avaluació de residus d¿aquestes substàncies com pel seu control en els aliments. La data límit per a enviar els comentaris al document és el 20 de març de 2004, a la bústia comments-mrlpaper@cec.eu.int. Alternativament podeu escriue a Philippe Brunet, cap d¿unitat de la DG Empresa F2 I a Patricia Brunko, cap d¿unitat D3, de la DG de Salut i Protecció del Consumidor, European Commission, Rue de la Loi 200, B-1049, Brussels, Bèlgica. Les principals qüestions per a les que es demanen comentaris i propostes són: 1. Estructures per a l¿acurada diferenciació entre valoració del risc i gestió del risc per l¿avaluació i control de residus en aliments d¿origen animal. 2. Procediments per a extrapolar els LMR (Límits màxims de residus). 3. Procediments per a proveir punts de referència pels controls. 4. Procediments per a mesures preventives per substàncies en productes alimentosos importats. 5. Procediments per a l¿avaluació del risc a curt termini en situacions de crisi. 6. Procediments per a avaluar les mesures de control de residus en Països Tercers. 7. Procediments per a seleccionar laboratoris Comunitaris de referència. 8. Procediments per a l¿establiment de plans de supervisió i controls dirigits 9. Finançament de mesures d¿interès per la Comunitat relacionades amb seguretat alimentària 10. Mesures específiques de control de residus