GRUPS OPERATIUS | 05/05/2020  Ruralcat

Aprovats els ajuts per al plantejament i redacció de projectes d'innovació 2019

En aquesta cinquena convocatòria, s’ha aprovat 11 sol·licituds de Grups Operatius per un import total de 99.876,17 euros.

L’ajut compta amb una dotació total de 17,6 milions d’euros per a tot el període

L’ajut compta amb una dotació total de 17,6 milions d’euros per a tot el període

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha resolt les sol·licituds d’ajuts a la cooperació per a la innovació, per al plantejament i redacció de projectes d’innovació, corresponents a 2019. En aquesta cinquena convocatòria, s’ha aprovat 11 sol·licituds per un import total de 99.876,17 euros.

Aquests projectes abasten temàtiques molt diverses, claus per a aconseguir un sector més competitiu i sostenible, com ara la digitalització, la bioseguretat, la millora genètica, i el desenvolupament de nous productes. Així, els projectes aprovats són:

 • Creació del Grup Operatiu per a l’estratègia de digitalització en el sector vitivinícola
 • Bioseguretat - Centres de Neteja i desinfecció de camions de bestiar
 • Millora genètica de la vaca de raça frisona en les explotacions de CADÍ
 • PROBIO_FRUSEC - Fruita seca de cooperativa amb Probiòtics
 • KefirVi: Recerca de nous productes probiòtics fermentats a partir de mostos de diferents varietats de raïm
 • Llotja de futurs
 • Recerca de noves soques de llevats Saccharomyces i no-Saccharomycesen en la indústria cervesera
 • ENOCOOP-GO-Creació del grup operatiu d'innovació dels cellers de cooperatives agràries catalanes
 • Escorxadors petits, units, i (r)evolucionats
 • Contracte Agrari de Collserola 
 • Nous procediments per a millorar la producció de mel i obtenció d'un producte amb valor afegit mitjançant la utilització de fongs amb aplicacions funcionals.

Aquests ajuts s’emmarquen dins de l’operació 16.01.01 del Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2014-2020, que té com a objectiu facilitar la creació i el funcionament de Grups Operatius a través del plantejament i redacció de projectes d’innovació i la realització de projectes pilot innovadors.

Els Grups Operatius constitueixen un instrument d’innovació a partir del treball de col·laboració entre diferents entitats (empreses agràries o forestals, cooperatives, indústries agroalimentàries, agrupacions de productors, universitats, centres de recerca, i altres agents de la cadena) per a fer front a problemàtiques reals i concretes del sector.

L’ajut compta amb una dotació total de 17,6 milions d’euros per a tot el període de programació del PDR de Catalunya, i està cofinançat en un 43% amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

Des de la primera convocatòria d’aquests ajuts, l’any 2015, s’ha dut a terme un total de 51 iniciatives de plantejament i redacció de projectes d’innovació (creació de grups operatius) i de 112 projectes pilot innovadors (funcionament de grups operatius). D’aquests darrers, 42 ja han finalitzat, i els restants es troben en fase d’execució.

Els resultats dels projectes subvencionats es transfereixen al sector a través de la Xarxa d’innovació agroalimentària i Rural de Catalunya (Xarxa-i.cat), i de l'Associació Europea per a la Innovació (AEI).

Els ajuts resolts ara es van convocar mitjançant la RESOLUCIÓ ARP/1531/2019, de 28 de maig, per la qual es convocava els ajuts a la cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de Grups Operatius de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d'aquests grups (operació 16.01.01 del PDR de Catalunya 2014-2020) (ref. BDNS 459765) (DOGC núm. 7892 publicat el 07/06/2019).

Font: DARP

Informació relacionada