| 14/09/2004  Ruralcat

Ajuts d'urgència social per pal·liar els efectes dels incendis i les tempestes (2003)