AJUTS | 08/05/2020  Ruralcat

El Departament d'Agricultura aprova una primera part dels ajuts a la mitigació del canvi climàtic del 2019

L’objectiu dels ajuts de Contracte Global d'Explotació (CGE) és incentivar el desenvolupament de les funcions productives, econòmiques, mediambientals, i socials de l'agricultura, amb la finalitat de fomentar la viabilitat de les explotacions agràries i d’assolir un desenvolupament rural sostenible.

Tractor fertilització camp

Amb aquesta línia d'ajuts es pretén promoure l’eficiència dels recursos i fomentar el pas a una economia baixa en carboni

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha aprovat ajuts a 162 explotacions agràries catalanes per a realitzar inversions que mitiguin el canvi climàtic. Aquesta resolució ha estat possible en l’actual estat d’alarma gràcies a l’Ordre ARP/​50/2020, de 23 d'abril, que considera aquest tràmit indispensable per a la protecció de l'interès general, alhora que també modifica el termini per a la justificació de les inversions en benefici dels agricultors i agricultores. L’import total d’ajut atorgat ascendeix a 2.496.774,17 euros, el que representa un volum d’inversió de gairebé 5,5 milions d’euros.

Amb aquesta línia d'ajuts es pretén promoure l’eficiència dels recursos i fomentar el pas a una economia baixa en carboni i capaç d’adaptar-se al canvi climàtic en el sector agrari. Així, es dóna suport a inversions per a la mitigació del canvi climàtic amb l’objectiu d’aconseguir un ús més eficient de l’energia i facilitant el subministrament i utilització de fonts d’energies renovables.

La majoria d’inversions auxiliades en aquest primer tram de convocatòria 2019 corresponen a l’àmbit de les energies renovables, i maquinària i equips innovadors que es localitzen principalment a Lleida, tant pel que fa al nombre d’expedients, com als imports invertits i subvencionats.

Els projectes aprovats en aquesta primera part d’ajuts resolts favorablement tenen una puntuació mínima de 35 punts, i es caracteritzen per estar participats per un jove agricultor recentment instal·lat i/o ésser una explotació agrària prioritària (EAP), i/o ser inversions en energies renovables o qualificades d’innovadores. Es preveu que en una segona fase, es pugui aprovar tots els expedients que superin la puntuació mínima i compleixin la resta de requisits de la convocatòria, que actualment s’estan valorant.

L’ajut per a la mitigació del canvi climàtic en explotacions agràries  s’emmarca en el Programa de Desenvolupament Rural PDR.cat2020. Aquests ajuts tenen caràcter de cofinançats amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER).

Per a més informació i mapes de distribució:

http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/200504_resolucio-primera-part-ajuts-mitigacio-canvi-climatic-cge2019

Font: DARP