13 de setembre | 12/09/2004  Ruralcat

Concurs d¿Innovacions en el Sector Frutícola

La Fira de Sant Miquel de Lleida convoca el 8è Concurs d¿Innovacions en el Sector Frutícola, que dotat amb un primer premi de 800 euros, vol distingir els equips, les tècniques i els materials destinats a la producció o transformació frutícola que destaquin per la seva modernitat. Les empreses que vulguin participar-hi tenen temps de presentar les seves sol·licituds fins al 13 de setembre.

Atomitzador en ple rendiment

Les bases del concurs són les següents: 1. L¿objectiu d¿aquest Concurs és distingir els materials, tècniques o equips destinats a la producció fructícola o a la transformació industrial de la fruita que no hagin estat exposats en edicions anteriors de la Fira Agrària de Sant Miquel i del Saló Eurofruit i que representin un notable avenç sobre la tecnologia actualment disponible, especialment pel que fa a la millora de la qualitat dels productes fructícoles. 2. Els premis convocats consisteixen en:
¿ Primer premi: 800 euros i diploma
¿ Segon premi: 400 euros i diploma 3. El Concurs inclou els àmbits següents:
3.1. MATERIAL VEGETAL. Varietats, plançons, tècniques de multiplicació.
3.2. PROTECCIÓ CONTRA PLAGUES, MALALTIES I AGENTS ATMOSFÈRICS. Productes fitosanitaris, sistemes de protecció integrada, material de lluita biològica, sistemes de defensa contra agents atmosfèrics.
3.3. EQUIPS DE PRODUCCIÓ. Maquinària per a l¿explotació fructícola, materials de reg, equips de manipulació i transport de fruita.
3.4. CONSERVACIÓ I TRANSFORMACIÓ. Instal·lacions frigorífiques, tècniques de conservació, sistemes de preparació i transformació de fruita, presentació d¿elaborats.
3.5. SISTEMES DE GESTIÓ DE LA PRODUCCIÓ. Programes informàtics per a la gestió tècnica i econòmica. 4. Les empreses que desitgin concursar presentaran abans del 13 de setembre de 2004 la sol·licitud de participació adjunta i els documents que descriguin els aspectes innovadors i qualsevol informació addicional que desitgin posar a disposició del Jurat. 5. Un cop finalitzat el període d¿admissió de sol·licituds, el Jurat es posarà en contacte amb els diferents candidats amb l¿objectiu de valorar directament les característiques dels materials, tècniques i equips presentats. 6. El Jurat estarà integrat per experts designats pel patrocinador i per la Fira de Lleida. 7. El Jurat podrà declarar el Concurs desert en qualsevol de les seves categories. El seu veredicte serà inapel·lable i es farà públic en un acte organitzat per la Fira de Lleida durant la 50a Fira Agrària de Sant Miquel i Eurofruit 2004. En aquest acte les empreses concursants realitzaran una exposició pública de les novetats. 8. Els equips i materials que optin al premi estaran exposats durant els dies de celebració dels certàmens. La Fira de Lleida els senyalitzarà amb indicadors que inclouran el distintiu del patrocinador del Concurs i editarà un dossier de novetats en el que es donarà detall de les seves característiques tècniques que serà lliurat als mitjans de comunicació i al públic visitant que ho sol·liciti. 9. El dia 3 d¿octubre de 2004, en la cerimònia de clausura de la 50a Fira Agrària de Sant Miquel i Eurofruit 2004, es procedirà al lliurament dels Premis. Per a més informació podeu consultar el pdf adjunt amb les bases de la convocatòria o bé posar-vos en contacte amb l¿organització.
Fira de Lleida
Apt. de correus 106
25080 Lleida
Tel. 977 70 50 00
fira@firadelleida.com