GRUPS OPERATIUS | 14/05/2020  Ruralcat

Agropecuària Catalana lidera un grup operatiu per desenvolupar eines per a l'optimització de la gestió conjunta de dejeccions ramaderes

En el marc del projecte s’han validat eines i estratègies innovadores per a l'optimització de la gestió de les dejeccions ramaderes i la fertilització agrària, amb un enfocament tant econòmic com mediambiental.

Aplicació de purí en cobertora d’ordi amb els sistema de mànegues

Els objectius del projecte han estat assolir una gestió conjunta de les dejeccions i de la fertilització sostenible i acurada

El Grup Operatiu “Desenvolupament d'eines per a l'optimització de la gestió conjunta de les dejeccions ramaderes i per a la millora de la fertilització agrària, de la qualitat del cultiu i de la protecció del medi” està liderat per Agropecuària Catalana, amb la col·laboració de Linyola Agropecuària i secció de crèdit, Agropecuària d’Artesa de Segre, SCLL, Agrària Plana de Vic i secció de crèdit, SCLL, Camp i secció de crèdit Sant Isidre de Bellcaire d’Urgell , la Fundació Mas Badia i l’IRTA, i coordinat per la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC).

En el marc del projecte s’han validat eines i estratègies innovadores per a l'optimització de la gestió de les dejeccions ramaderes i la fertilització agrària, amb un enfocament tant econòmic com mediambiental, en un marc conjunt i coordinat pel que fa a les cooperatives participants.

Els objectius del projecte han estat assolir una gestió conjunta de les dejeccions i de la fertilització sostenible i acurada, valoritzar les dejeccions ramaderes pel seu contingut fertilitzant, reduir l’impacte ambiental i millorar les eines tecnològiques disponibles per a la gestió i adaptar-les a les necessitats de les cooperatives participants.

S’han identificat les millores a implementar en la gestió agrícola, tant individual com conjunta, de les dejeccions ramaderes, principalment els purins: la utilització d’equips de mànegues per aplicar les dejeccions líquides; l’ús dels conductímetres per estimar el contingut en nutrients dels purins; l’aplicació de dejeccions líquides en cobertora dels cultius; i l’adequació de la dosi de nutrients a aplicar als cultius.

També s’ha demostrat la contribució de les dejeccions ramaderes a la millora de la qualitat dels cultius i la importància de les dejeccions ramaderes en l’increment en proteïna d’aquests.

La conclusió general que es deriva de les activitats realitzades és la necessària evolució i innovació que el sector agro-ramader ha d'afrontar per dur a terme una correcta gestió i tractament de les dejeccions, ja sigui de forma individual o col·lectiva, així com la seva adaptació a les noves normatives, especialment aquelles explotacions situades en zones vulnerables.

Aquest projecte ha estat finançat a través de l'Operació 16.01.01 (Cooperació per a la innovació) a través del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

Font: RuralCat