FRUITES I HORTALISSES | 06/09/2004  Ruralcat

L¿exportació de fruites i hortalisses supera la de 2003

L'exportació espanyola de fruites i hortalisses en el primer semestre de 2004 es va situar en 5,2 milions de tones i 4.283 milions d'euros, un 1% més respecte el primer semestre de 2003, segons dades de la FEPEX. Es manté l¿evolució positiva de les exportacions tot i la caiguda de les fruites de pinyol.

Mercat de fruites i hortalisses

Mercat de fruites i hortalisses

Segons la Federació Espanyola d¿Associacions de Productors Exportadors de Fruites, Hortalisses, Flors i Plantes Vives (FEPEX), l'exportació d'hortalisses va sumar 2,3 milions de tones i 2.000 milions d'euros. La principal hortalissa exportada per Espanya segueix sent el tomàquet, que va registrar un augment del valor de l¿1,2 per cent, totalitzant 520 milions d'euros, seguit a gran distància del pebrot, l¿enciam i les cols. L'exportació de fruites va totalitzar 2,8 milions de tones i 2.282 milions d'euros, amb un increment del 3,6 per cent. No obstant això, destaca la notable caiguda de les fruites de pinyol. Els enviaments de nectarina es van situar en 109 milions d'euros (-22%), els de préssec en 81 milions d'euros (-26%) i els d'albercoc en 22 milions d'euros (-43%). Aquestes caigudes són conseqüència de les fortes gelades que van registrar les zones productores a principis de la campanya. Concentració geogràfica de les exportacions
Pel que fa a les dades de les exportacions per comunitats autònomes, segueix caracteritzant-se per una important concentració geogràfica tant en origen com en destinació. En origen, Andalusia, la Comunitat Valenciana, Murcia i Catalunya representen el 85 per cent del total exportat per Espanya. Andalusia va exportar fruites i hortalisses per valor de 1.676 milions d'euros (+3%), la Comunitat Valenciana 1.408 milions d'euros (+4,5%), Murcia 769 milions d'euros(-9%) i Catalunya 132 milions d'euros, la mateixa xifra que en el primer semestre de 2003. Les principals destinacions segueixen sent França, Alemanya, el Regne Unit i els Països Baixos. Augmenten les importacions
Les importacions espanyoles es van incrementar un 12 per cent en volum i un 20 per cent en valor, elevant-se a un milió de tones i 581 milions d'euros, degut a l¿augment de les importacions de patates o cebes. Les de patata van créixer un 110 per cent, procedents principalment de França, i les de ceba un 167 per cent, provinents dels Països Baixos i França. També es van elevar les importacions en productes que comporten molta mà d'obra, com la mongeta verda, amb un augment del 86 per cent, la majoria procedents del Marroc. Tot i aquest fort increment de les importacions, les fruites i hortalisses han contribuït, amb 3.700 milions d'euros, que la balança comercial agroalimentària sigui positiva durant aquest primer semestre de l'any i que el capítol d'alimentació hagi estat l'únic amb saldo positiu en la balança comercial espanyola, segons les dades de la Direcció general de Duanes processades per la FEPEX.

Informació relacionada