RAMADERIA | 18/05/2020  Ruralcat

Publicat l’informe anual de factors de producció en el porcí del 2019

Els costos de producció en el porcí han mantingut la tendència de l'any precedent, tot i que s'ha tancat l'any amb preus semblants als del 2018 en el cas del blat i blat de moro, i en el cas de l'ordi amb preus per sota.

Camp de blat de moro

L’Informe anual de factors de producció analitza les variacions de preus del mercat del cereal

L'Índex del pinso de porcí d'engreix va iniciar el 2019 en positiu amb increments setmanals del 2% al 7% els dos primers mesos de l'any 2019 en comparació amb l'any 2018, per passar després a disminucions que han anat oscil·lant i tancar l'any amb lleugers increments.

A més, els costos de producció en el porcí han mantingut la tendència de l'any precedent, tot i que s'ha tancat l'any amb preus semblants als del 2018 en el cas del blat i blat de moro i, en el cas de l'ordi, amb preus per sota.

Així es desprèn de l’Informe anual de factors de producció de l’Observatori del porcí corresponent a l’any 2019, que analitza les variacions de preus del mercat del cereal.

Aquest informe ha estat recollit en el darrer butlletí de Novetats Estadístiques que publica setmanalment el DARP. Aquest butlletí s'edita setmanalment amb l'objectiu de difondre les estadístiques elaborades pel Departament que han tingut sortida durant la setmana i també recull els documents de caire estadístic publicats per altres organismes i/o institucions nacionals i internacionals.

Font: RuralCat