AJUTS | 20/05/2020  Ruralcat

Convocats els ajuts destinats a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura per a l'any 2020

Aquests ajuts tenen com a finalitat millorar la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura en l'àmbit territorial de Catalunya mitjançant actuacions destinades a l'assistència tècnica a apicultors i a organitzacions d'apicultors, lluita contra les agressions i les malalties de l'arnar, en particular contra la varroasi, racionalització de la transhumància i mesures de suport als laboratoris d'anàlisi dels productes apícoles.

Mel d'abelles

Els ajuts tenen un import de 422.000 euros

El DARP ha convocat per a l'any 2020 els ajuts destinats a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura.  

 Els ajuts, per un import de 422.000 euros, tenen caràcter de cofinançats amb el Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA), el Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient (MAPAMA), i el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP).

L'import de la convocatòria es distribueix entre les línies d'actuació d’assistència tècnica a les persones apicultores i a les agrupacions de persones apicultores, amb 84.400 euros, la lluita contra les agressions i malalties de l'arnar, en particular contra la varroasi, amb un import de 240.540 euros, la racionalització de la transhumància, amb 88.620 euros, i mesures de suport als laboratoris d'anàlisi de la mel i de productes apícoles, amb 8.440 euros.

Els ajuts concedits a les persones físiques per import superior a 1.250,00 euros i els ajuts concedits a persones jurídiques es faran públics en la seu electrònica de la Generalitat https://seu.gencat.cat i al web http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts, fent ús dels mitjans electrònics establerts.

El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils a comptar de l'endemà de la pèrdua de vigència del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID19, o les seves pròrrogues.

Font: RuralCat

Informació relacionada