AJUTS | 20/05/2020  Ruralcat

Convocats els ajuts destinats a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura per a l'any 2020

Aquests ajuts tenen com a finalitat millorar la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura en l'àmbit territorial de Catalunya mitjançant actuacions destinades a l'assistència tècnica a apicultors i a organitzacions d'apicultors, lluita contra les agressions i les malalties de l'arnar, en particular contra la varroasi, racionalització de la transhumància i mesures de suport als laboratoris d'anàlisi dels productes apícoles.

Mel d'abelles

Els ajuts tenen un import de 422.000 euros

El DARP ha convocat per a l'any 2020 els ajuts destinats a la millora de la producció i la comercialització dels productes de l'apicultura.  

 Els ajuts, per un import de 422.000 euros, tenen caràcter de cofinançats amb el Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA), el Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient (MAPAMA), i el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP).

L'import de la convocatòria es distribueix entre les línies d'actuació d’assistència tècnica a les persones apicultores i a les agrupacions de persones apicultores, amb 84.400 euros, la lluita contra les agressions i malalties de l'arnar, en particular contra la varroasi, amb un import de 240.540 euros, la racionalització de la transhumància, amb 88.620 euros, i mesures de suport als laboratoris d'anàlisi de la mel i de productes apícoles, amb 8.440 euros.

Els ajuts concedits a les persones físiques per import superior a 1.250,00 euros i els ajuts concedits a persones jurídiques es faran públics en la seu electrònica de la Generalitat https://seu.gencat.cat i al web http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts, fent ús dels mitjans electrònics establerts.

El termini de presentació de sol·licituds és de 15 dies hàbils a comptar de l'endemà de la pèrdua de vigència del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada per la COVID19, o les seves pròrrogues.

Font: RuralCat

El més llegit

La posada en marxa del decret de gestió de les dejeccions ramaderes redueix la instal·lació de granges en zones vulnerables

Jornades tècniques en línia del 13 al 19 de juliol

Nou vídeo sobre la tasca de les estacions d’avisos fitosanitaris