REG | 26/05/2020  Ruralcat

La Bústia d’Assessorament de l’Oficina del Regant acumula prop d’un miler de consultes

Aquest servei es va consolidant any rere any com un suport a l’assessorament al regant en el màxim d’aspectes necessaris en el dia a dia de l’activitat del reg.

Bústia d'Assessorament

L’objectiu del servei és la resolució de dubtes en la pràctica de reg que sorgeixen en la activitat agrària del regant

En el transcurs dels gairebé vuit anys de servei de la Bústia d’Assessorament que ofereix l’Oficina del Regant (2012-2019), s’han registrat 983 consultes dels usuaris. En aquest període s’ha observat una evolució creixent en el nombre de consultes registrades (Taula 1), tot passant de les 75 del 2012 a les 160 del 2019. També s’ha observat una variació de la temàtica sobre les consultes (Gràfic 1), que han passat d’estar quasi totes relacionades amb el funcionament i els resultats de l’Eina de Recomanacions de reg, a centrar-se en d’altres temes, com els aspectes legals o l’energia. Al 2019 el 48% de les consultes versaven sobre l’Eina de Recomanacions de reg, el 27% sobre assessorament legal, el 13% altres temes, un 6% sobre energia i un altre 6% sobre instal·lacions.

Més específicament, els temes que més s’han incrementat són els aspectes legals i els formulats, sobretot, per les Comunitats de Regants i per l’Associació Catalana de Comunitats de Regants (ACATCOR), a la qual se li dóna suport tècnic i legal. També s’ha incrementat el nombre de consultes sobre el bombament solar i energia. Cal mencionar la importància d’aquestes últimes consultes per l’estalvi econòmic que ha suposat en moltes comunitats de regants aquest servei.

Així mateix, cal comentar que segueixen sent molt destacables les consultes que es reben sobre l’Eina de Recomanacions de reg de Ruralcat, fet que és molt important per mantenir viva l’eina i evolucionar cada any amb noves millores que sorgeixen d’aquest feedback continu amb els usuaris que la utilitzen.

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL

Nº Consultes

75

95

139

114

104

140

156

160

983

 

Taula 1: Resum de l’evolució de nombre de des de l’inici del servei fins a l’actualitat

                                   

Gràfic 1.- Evolució de les temàtiques de les consultes des de l’inici del servei fins a l’actualitat (en percentatge sobre el total de consultes de l’any).

Des de la creació de l’Oficina del Regant del Departament d’Agricultura a l’Escola Agrària de Tàrrega el 3 de febrer del 2012, es va oferir aquest servei d’assessorament al regant amb el nom de Bústia d’Assessorament.

Anteriorment a aquesta data, ja s’havia establert un punt d’assessorament temàtic a través de l’Eina de Recomanacions de reg de Ruralcat, que es gestiona des de la seva creació des de l’EA de Tàrrega, i en d’altres aspectes com a manteniment d’instal·lacions per a l’activitat diària en la formació i transferència que portava a terme l’EA de Tàrrega en relació al reg des de l’any 1995.

Però no és fins a la creació de l’Oficina del Regant que aquest servei s’organitza amb els col·laboradors Infraestructures.cat, l’IRTA i altres organismes del DARP com oficines comarcals i serveis territorials per donar un assessorament global en aspectes del dia a dia dels regants, les comunitats de regants i els usuaris del reg.

L’objectiu del servei és la resolució de dubtes en la pràctica de reg que sorgeixen en la activitat agrària del regant, i la canalització del suport a les comunitats de regants en les seves necessitats formatives i de transferència tecnològica. A la Bústia d’assessorament es resolen les consultes amb el grup de col·laboradors de l’Oficina del Regant. Si alguna consulta és competència d’algun altre organisme del DARP, es deriva als experts o responsables del tema en qüestió.

Per accedir a aquest servei només cal posar-se en contacte amb l’Oficina del Regant – EA de Tàrrega a través del telèfon 973 310 715 o a través del correu electrònic reg@ruralcat.cat.  A la pàgina web de Ruralcat, en l’apartat de l’Oficina del Regant, també es pot accedir a la Bústia d’assessorament.

Una vegada recollida la consulta, s’obre una fitxa i es segueix el procediment per poder-la respondre al més aviat possible. Totes les consultes són registrades i s’envien als col·laboradors, que es posaran en contacte amb la persona que ha formulat la consulta si necessiten més informació o per resoldre el dubte plantejat.

Autora:

Maite Sisquella

Oficina del Regant

Informació relacionada